ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อย่าเอาแต่โทษฉันเลย 

Don’t blame this on me.

你少冤枉我啊。

Nǐ shǎo yuān wǎng wǒ a.

 


คิดว่าฉันไม่รู้จักคุณเหรอ 

I know you too well.

你以为我不知道你呀。

Nǐ yǐ wéi wǒ bù zhī dào nǐ ya.

 


คนบ้างาน 

You’re a workaholic.

工作狂。

Gōng zuò kuáng.

 


ก่อนอื่นฉันคิดว่าคุณเป็นคนบ้างาน 

First of all I think you work too much. 

首先我认为你是个工作狂。

Shǒu xiān wǒ rèn wéi nǐ shì gè gōng zuò kuáng.

 


แต่เธอเป็นคนบ้างาน เธอจึงไม่เคยอยู่บ้าน 

And because she's workaholic, she's never at home. 

可是她是工作狂,永远不在家。

Kě shì tā shì gōng zuò kuáng, yǒng yuǎn bù zài jiā

 


หลายคนเรียกฉันว่า "คนบ้างาน" 

Many people call me a "workaholic"

许多人叫我 ‘工作狂’。

Xǔ duō rén jiào wǒ “gōng zuò kuáng”.ฉันไม่ต้องการที่จะกลายเป็นคนบ้างาน 

I do not want to become a workaholic. 

我不想成为工作狂。

Wǒ bù xiǎng chéng wéi gōng zuò kuáng.
💖💖💖
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节