ประโยคภาษจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่อยากเห็นเธอโดนคนอื่นหลอกนะ  

I can’t bear the thought that he cheated.

我是不忍心看你让人骗。

Wǒ shì bù rěn xīn kàn nǐ ràng rén piàn.

 


เดี๋ยวคืนนี้ฉันจะแฉคุณเอง 

Tonight I will expose you.

等我晚上来揭穿你。

Děng wǒ wǎn shàng lái jiē chuān nǐ.

*揭穿 

Jiē chuān 

เปิดออกหมด; 

เปิดโปง; 

แฉ

 

คุณคิดว่าเขากำลังใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือเปล่า  Hey guys, abusing his rights?

你们说,他这算不算滥用职权?

Nǐ men shuō, tā zhè suàn bú suàn làn yòng zhí quán?

 

ฉันจะเปิดเพลงคลายเครียดให้ Here, I’ll play a song for you.

我给你放首歌缓解一下。

Wǒ gěi nǐ fàng shǒu gē huǎn jiè yí xià.

 

เวลาแบบนี้อย่ามาแกล้งฉันสิ Could you please not joke with me now?

你这个时候 就别跟我开玩笑了?

Nǐ zhè ge shí hòu jiù bié gēn wǒ kāi wán xiào le?

 

ฉันนี่แหละห่วยสุดแห่งประวัติศาสตร์ I’d be the worst player in history.

我就是史上无敌第一渣。

Wǒ jiù shì shǐ shàng wú dí dì yī zhā.💔💔💔💔💔
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节