ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่เจ็บเลย ไม่เจ็บเลยสักนิด 

I don't hurt. It doesn't hurt at all.

我不疼,一点都不疼。

Wǒ bù téng, yì diǎn dōu bù téng.

 


คุณเป็นคนนะไม่ใช่หุ่นยนต์ 

It is hard to labor with an empty belly.

人是铁饭是钢。

Rén shì tiě fàn shì gāng.

 


ฉันทำกับข้าวเก่งนะ 

I'm good at it.

我手艺可好了。

Wǒ shǒu yì kě hǎo le.

 


ฉันไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆคุณถึงไม่กินข้าวกับพวกเรา 

I don’t know why you suddenly won’t eat with us.

我不知道你为什么突然不吃饭了。

Wǒ bù zhī dào nǐ wèi shén me tú rán bù chī fàn le.


 

มันหาที่จอดรถยาก 

It’s difficult to find a parking space here.

停车场车位不好找。

Tíng chē chǎng chē wèi bù hǎo zhǎo.

 


อย่าด่าฉันต่อหน้าคนอื่นได้ไหม  

Could you please just save this for home?

你就别当众骂我了行吗?

Nǐ jiù bié dāng zhòng mà wǒ le xíng ma?🌺🌺🌺🌺
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节