ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 จ้องฉันทำไมเหรอ 

Why are you staring at me?

干嘛盯着我看呢?

Gàn ma ding zhe wǒ kàn ne?

 


ผู้ชายคนนั้นช่างมีตาแต่ไร้แววจริงๆ 

Well, is that guy out of his mind?

那哥们也太有眼无珠了吧?

Nà gē men yě tài yǒu yǎn zhū le ba?

*有眼无珠 

Yǒu yǎn zhū  

มีตาหามีแววไม่

 


คุณเชื่อเหตุผลแบบนี้ด้วยเหรอ 

Are you believed that crap?

这种理由你也相信?

Zhè zhǒng lǐ yóu nǐ yě xiāng xìn?

 


ละครยังไม่เขียนบทแบบนี้เลย มุกมันเฉย  

Even TV aren’t that dramatic. He’s full of it.

电视剧都不这么写了。老梗啊。

Diàn shì jù dōu bù zhè me xiě le. Lǎo gěng a.

 


คุณกลายเป็นคนใจกว้างขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ 

When did you become so generous?

你什么时候变得这么慷慨了?

Nǐ shén me shí hòu biàn de zhè me kāng kǎi le?

 


ฉันชอบแต่งงานแบบคลุมถุงชน 

I don’t mind arranged marriages.

我喜欢被包办婚姻。

Wǒ xǐ huān bèi bāo bàn hūn yīn.

*包办婚姻 

Bāo bàn hūn yīn 

คลุมถุงชน🍁🍁🍁🍁
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节