ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ยังจะเลือกมากอีกเหรอ 

You don’t like it?

这还嫌弃啊?

Zhè hái xián qì a?

 

ด่าฉันเอาไว้ซะเละเลย 

He scolds me all the time!

骂我骂的那叫一惨!

Mà wǒ mà de nà jiào yì cǎn!

 

ตั้งตัวไม่ติด; ตอนเผลอ 

Be taken by surprise

猝不及防。

Cù bù jí fáng.

 

ฉันก็เลยแอบสั่งเค้กเอาไว้ 

So I secretly ordered this cake.

所以偷偷订了这个蛋糕。

Suǒ yǐ tōu tōu ding le zhè gè dàn gāo.

 

แต่ไม่คิดว่า ฉันจะทำให้ทุกอย่างมันพังหมด 

It’s my fault. I screwed everything up.

没想到我把一切都搞砸了。

Méi xiǎng dào wǒ bǎ yí qiè dōu gǎo zá le.

 

อย่าใจลอยตอนกินข้าวได้ไหม 

Can you concentrate on breakfast?

吃早餐能不能专心一点?

Chī zǎo cān néng bù néng zhuān xīn yì diǎn?🌺🌺🌺🌺🌺
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节