ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


แอบกินนี่เอง 

Stealing food?

偷吃?

Tōu chī?

 

ฉันทำมื้อดึกอยู่นะ 

It’s a midnight snack.

我在做宵夜呢。

Wǒ zài zuò xiāo yè ne.

*宵夜 (夜宵

Xiāo yè (Yè xiāo) 

อาหารมื้อดึก 

 

ต้องกินมื้อดึกทุกคืน 

Must eat night snacks every night. 

每天晚上都要吃宵夜的。

Měi tiān wǎn shàng dōu yào chī xiāo yè de. 

 

ถูกฉันจับได้แล้ว 

You’re so busted.

被我抓到了。

Bèi wǒ zhuā dào le.

 

เขาใกล้จะจบโทแล้วสินะ

He’s almost finished his masters right?

他研究生快毕业了吧?

Tā yán jiū shēng kuài bì le ba?

 

ต่อปริญญาเอกต่อเลย 

Going for  a PhD actually.

直博了都。

Zhí le dōu.💔💔💔💔💔

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节