ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ติ่งเบอร์หนึ่ง 

Number one fan over here.

头号迷妹。

Tóu hào mí mèi.

 

ไม่เคยยอมแพ้  

You never quit.

丝毫不放弃。

Sī háo bú fàng qì.

 

สิทธิส่วนบุคคลคุณไม่เข้าใจเหรอ 

You’re violating my privacy rights!

隐私权你懂不懂啊?

Yǐn sī quán nǐ dǒng bù dǒng a?

 

พ่อฉันถึงจะเป็นคนบ้านนอก ที่สร้างตัวด้วยมือเปล่าจริงๆ 

My dad is the one who started from nothing in a small village.

我爸才是正经的白手起家。从山沟沟里拼出来的。

Wǒ bà cái shì zhèng jīng de bái shǒu qǐ jiā. Cóng shān gōu gōu lǐ pīn chū lái de.

 

ตีนกา รอยย่นบนหน้าผาก รอยกระมีครบทุกอย่าง 

Look at the wrinkles on your face and forehead.

鱼尾纹,抬头纹,老年斑一个都不少。

Yú wěi wén, tái tóu wén, lǎo nián bān yí gè dōu bù shǎo.

 

ให้โอกาสพวกคุณได้อยู่ด้วยกัน 

So you can get some alone time with him.

给你俩独处的机会。

Gěi nǐ liǎ dú chǔ de jī huì.

 


💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节