ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก 

It’s really difficult.

事情非常棘手。

Shì qíng fēi cháng jí shǒu.

*棘手 

Jí shǒu 

ที่ยุ่งยาก; 

ยากที่จะแก้ไข 

 


เขานี่ก็จริงๆ เชื่อใครไม่เชื่อ ต้องเชื่อคนเจ้าเล่ห์อย่างคุณด้วย 

He how is it he always trusts you and not me?

他也真是谁的话都不信,偏偏信你这的尾巴狼的?

Tā yě zhēn shì shéi de huà dōu bú xìn, piān piān xìn nǐ zhè de wěi bā láng de?

 


เรามีชะตาต้องกันจริงๆ 

Must be fate, right?

咱们真是太有缘了。

Zán men zhēn shì tài yǒu yuán le.

 


วันๆเอาแต่ทำหน้าบึ้ง ที่จริงแล้วเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบมาก 

He always pulls a long face, but he’s actually very responsible.

一天到晚一张臭脸,其实这个人啊很有责任感的。

Yì tiān dào wǎn yì zhāng chòu liǎn, qí shí zhè gè rén a hěn yǒu zé rèn gǎn de.

 


เลยจำเป็นต้องใช้วิธีนี้ 

I had to do it this way.

迫不得已用这种方式。

Pò bù dé yǐ yòng zhè zhǒng fāng shì.

 


เพราะไม่เอาใจ ไม่ห่วงใย เราสองคนเข้ากันไม่ได้ อายุห่างกันเกินไป 

You can say I’m selfish, or that we don’t have anything in common, or I’m too old for you.

不体贴,不温柔两个人没有共同语言,岁数太大。

Bù tǐ tiē, bù wēn róu liǎng gè rén méi yǒu gòng tóng yǔ yán, suì shu tài dà.

 🍒🍒🍒🍒🍒
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节