ประโยคภาษจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ห้ามฉวยโอกาสตอนฉันนอน แอบเข้ามา 

Don’t sneak in while I’m sleeping!

不准趁我睡着的时候,偷偷溜进来。

Bù zhǔn chèn wǒ shuì zháo de shí hòu, tōu tōu liū jìn lái.

 


คราวที่แล้วที่เจอกันฉุกละหุกไปหน่อยเลยไม่ทันได้คุยเรื่องเก่าๆกันเลย 

It was in a rush last time, we didn’t have time to chat.

上次见面也挺仓促的,没来得及跟你叙叙旧。

Shàng cì jiàn miàn yě tǐng cāng cù de, méi lái dé jí gēn nǐ xù xù jiù.

*仓促 

Cāng cù 

ฉุกระหุก ;

รีบร้อน

*叙旧 

Xù jiù 

คุยกันเรื่องเก่า ;

คุยกันเรื่องอดีต

 


พวกเราพี่น้องกัน ต้องคุยเรื่องเก่าๆอะไรกัน  ความผูกพันคงอยู่ตลอดไปอยู่แล้ว 

It’s unnecessary between us, we’re bros forever.

咱们兄弟需要叙什么旧。感情永远都在。

Zán men xiōng dì xū yào xù shén me jiù. Gǎn qíng yǒng yuǎn dōu zài.

 


ฉันไม่มีค่าขนาดนั้น ไม่ถึงกับต้องให้คุณดึงฉันไปครั้งแล้วครั้งเล่าหรอกมั้ง 

I have no value, why do you keep inviting me?

我没有那个价值,犯不着让你再三挖我过去吧。

Wǒ méi yǒu nà gè jià zhí, fàn bù zháo ràng nǐ zài sān wā wǒ guò qù ba.

 


พวกคุณแต่ละคนในใจฉันล้วนหาค่าไม่ได้  

Every one of you is priceless to me.

你们每一个人在我心中都是无价的。

Nǐ men měi yí gè rén zài wǒ xīn zhōng dōu shì wú jià de.

 


💘💘💘💘
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节