2 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


 

ทำไมวันนี้คุณถึงดูห่อเหี่ยวได้ขนาดนี้หล่ะ Why do you look haggard today?

你今天怎么这么憔悴啊?

Nǐ jīn tiān zěn me zhè me qiáo cuì a?

*憔悴 Qiáo cuì ห่อเหี่ยว

 

ฉันหวังว่าเรื่องในวันนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก I don’t hope what happened will happen again.

我不希望今天的事情再发生。

Wǒ bù xī wàng jīn tiān de shì qíng zài fā shēng.

 

ถ้าคุณไม่รู้ว่าอะไรคือความเป็นมืออาชีพ ไม่รู้ว่าอะไรคือการควบคุมตัวเองละก็  If you have no idea about what’s professional quality and self-control ability.

如果你不知道什么是专业,不知道什么是自控能力的话。

Rú guǒ nǐ bù zhī dào shén me shì zhuān yè, bù zhī dào shén me shì zì kòng néng lì de huà.

 

ฉันหวังว่าคุณจะไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวมาปนกับงานที่บริษัทนะ  I hope you won’t work with personal emotions in the company.

我不希望你把个人的情绪带到公司中来。

Wǒ bù xī wàng nǐ bǎ gè rén de qíng xù dài dào gōng sī zhōng lái.

 

ใครเป็นคนเอาอารมณ์ส่วนตัวมาปนกับงานกันแน่ Who on earth is the personal emotions to the company?

是谁把个人情绪带到公司中了?

Shì shéi bǎ gè rén qíng xù dài dào gōng sī zhōng le?

 

ฉันจะไม่ให้คุณต้องมาเสียแรงหาโอกาสไล่ฉันออกอีก  Don’t bother about me. If you’re catching a chance to fire me.

我不用你再费尽心思找机会开除我。

Wǒ bú yòng nǐ zài fèi jìn xīn sī zhǎo jī huì kāi chú wǒ.

 

เหตุผลในการไล่ฉันออก คุณเขียนตามใจชอบแล้วกัน You can write whatever reason why you would.

开除我的理由随便你写。

Kāi chú wǒ de lǐ yóu suí biàn nǐ xiě.

 

ก็คือจะให้ฉันเป็นแพะรับบาปสินะ You just want to make me a scapegoat!

就是想让我背锅嘛!

Jiù shì xiǎng ràng wǒ bēi guō ma!

 

โดนป้ายสีแบบนี้ ชื่อเสียงไม่เหลือแล้ว  I was poured down a basin of blames, which stinks my reputation.

一盆污水泼下来,名声都臭了。

Yì pén wū shuǐ pō xià lái, míng shēng dōu chòu le.

 

คิดแล้วก็น่าเสียใจ  ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแท้ๆ กลับโดนโยนความผิดมหันต์ขนาดนี้ I feel humbled as I think about it. It’s obvious I didn’t do anything. But I’m the biggest scapegoat.

想想也真是憋屈,我明明什么都没有做。却要背这么大一口锅。

Xiǎng xiǎng yě zhēn shì biē qū, wǒ míng míng shén me dōu méi yǒu zuò. Què yào bēi zhè me dà yì kǒu guō.

*憋屈 Biē qū รู้สึกหดหู่ใจ; คับข้องใจ; เสียใจและรู้สึกอึดอัดใจ

 

แต่พวกเขาลืมไปว่า ความเคยชินเล็กๆบางอย่าง ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในชั่วข้ามคืน But they forgot that some tiny habits cannot changes in one day.

但是他们忘了有些微小的习惯不是一朝一夕就能更改的。

Dàn shì tā men wàng le yǒu xiē wéi xiǎo de xí guàn bú shì yì zhāo yì xī jiù néng gēng gǎi de.💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...