22 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ถึงฉันจะมีเรื่องที่ไม่เต็มใจอยู่ตั้งเยอะแยะ I do have regrets.

虽然我有很多不甘心。

Suī rán wǒ yǒu hěn duō bù gān xīn.

 

อย่าเฉไฉไปเรื่องอื่น Don’t change the subject.

转移话题。

Zhuǎn yí huà tí.

 

เมื่อกี้เขาเอาแต่คุยจ้อกับฉันไม่หยุดเลย ฉันก็เลยกินไปตั้งแยะแน่ะ I ate a lot of things while she was chattering.

刚才她一直絮絮叨叨跟我说话 ,我吃的特别多。

Gāngcái tā yīzhí xùxù dāodāo gēn wǒ shuōhuà wǒ chī de tèbié duō.

*絮絮叨叨Xù xù dāo dāo พูดจู้จี้ ;พูดร่ำไร; พูดจ้อ ;คุยจ้อ

 

ทำไมแมลงวันถึงได้เยอะแบบนี้นะ There are too many flies!

怎么这么多苍蝇!

Zěn me zhè me duō cāng yíng!

 

เบื้องหลังของผู้ชายที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีผู้หญิงที่สำคัญอยู่ Behind every successful man, there is an important woman.

一个成功的男人背后一定都有一个重要的女人。

Yí gè chéng gōng de nán rén bèi hòu yí dìng dōu yǒu yí gè zhòng yào de nǚ rén.

 

แต่คนที่เอ๊าะๆหน้าสวยๆ คอยขัดขวางความก้าวหน้าของเขา ก็เป็นได้แค่เงาแวบผ่าน  Those pretty young things who hinder a man’s development are only a passing fancy.

倒是那些年轻貌美阻碍他事业发展的人。那就不过只是浮光掠影。

Dǎo shì nà xiē nián qīng mào měi zǔ ài tā shì yè fā zhǎn de rén. Nà jiù bú guò zhǐ shì fú guāng lüè yǐng.

 

คบกันแค่ประเดี๋ยวประด๋าวก็ไม่เหลืออะไรทิ้งไว้ทั้งนั้น That’s only a transitory thing.

船过水无痕的短暂缘分。

Chuán guò shuǐ wú hén de duǎn zàn yuán fèn.

 

ผู้ชายให้ความสำคัญกับหน้าที่การงานมาก ผู้หญิงที่ช่วยให้ผู้ชายประสบความสำเร็จในการงานได้ถึงจะเป็นคนที่อยู่ข้างเขาในตอนสุดท้ายได้ Men are all of great enterprise, only the woman who can help them can stay with them forever.

男人的事业心都很重要的, 一个能够帮助男人事业成功的女人才是最后能留在他身边的人。

Nán rén de shì yè xīn dōu hěn zhòng yào de, yí gè néng gòu bāng zhù nán rén shì yè chéng gōng de nǚ rén cái shì zuì hòu néng liú zài tā shēn biān de rén.

 💥💥💥💥💥💥💥💥💥
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถ้าอย่างนั้น พวกคุณก็อย่ามาบังคับให้ฉันต้องลงมือนะ 那你们就不要逼我发动。 Nà nǐ men jiù bù yào bī wǒ fā dòng. ดูคุณสิ ทำไมถึงชอบถามอะไรที่ทำให้...