12 มกราคม 2564

67 ประโยคภาษาจีนสั้นๆ ในชีวิตประจำวัน

 


67 ประโยคภาษาจีนสั้นๆ ในชีวิตประจำวัน

👇👇👇👇


คุณทำงานอะไร 

What do you do ?

你是做什么的?

Nǐ shì zuò shén me de?

 


คุณกำลังทำอะไร 

What are you doing?

你在做什么?

Nǐ zài zuò shén me?

 


มันเกิดอะไรขึ้น 

What happened?

发生什么事了吗?

Fā shēng shén me shì le ma?

 


ช่วยฉันหน่อยสิ 

Do me a favor?

你能帮我一个忙吗?

Nǐ néng bāng wǒ yí gè máng ma?

 


คุณจะทำยังไงต่อไป 

What are you gonna do?

你打算怎么办?

Nǐ dǎ suàn zěn me bàn?

 


คุณเป็นอะไรไป  

What’s wrong?

怎么了?

Zěn me le?

 

ฉันต้องไปก่อนนะ I’ve got to go.

我得走了。

Wǒ děi  zǒu le.

 


จำให้ขึ้นใจ 

Bear in mind.

记住。

Jì zhù.

 


ให้ฉันทายนะ 

Let me guess.

让我猜一猜。

Ràng wǒ cāi yì cāi.

 


ฉันว่าแล้วเชียว 

I knew it.

我就知道。

Wǒ jiù zhī dào.

 


อย่ายอมแพ้ 

Hang in there!

坚持下去。

Jiān chí xià qù.

 


ฉันจริงจังนะ 

I mean it.

我是认真的。

Wǒ shì rènzhēn de.

 


ลองซักตั้งน่า 

Give it a try.

试试看。 /试一试。

Shì shì kàn. /Shì yí shì.

 


โล่งอกไปที 

What a relief!

真是松了一口气!

Zhēn shi sōngle yì kǒu qì!

 


อย่าเครียด สบายๆ 

Take it easy.

放松点。

Fàng sōng diǎn.

 


อย่ากลัวไปสิ 

Don’t be afraid.

别害怕。

Bié hài pà.

 


คุณพูดว่าไงนะ 

What did you say?

你说什么了?

Nǐ shuō shén me le?

 

ช่างมันเถอะ Forget it.

算了吧。

Suàn le ba.

 


นั่นมันแย่มาก 

That’s terrible.

真糟糕。 / 那太糟糕了。

Zhēn zāo gāo. / Nà tài zāo gāo le.

 


น่าเบื่ออะไรอย่างนี้นี่ 

How boring!

多无聊啊!

Duō wú liáo a!

 


น่าทึ่งมาก  

Amazing!

太神奇了!

Tài shén qí le!

 


ตื่นหรือยังคะ

 Are you up?

你起来了吗?

Nǐ qǐ lái le ma?

 


คุณอิ่มไหม 

Are you full?

你吃饱了吗?

Nǐ chī bǎo le ma?

 


ทุกอย่างพร้อมแล้ว 

Everything is ready.

一切都准备好了。

Yí qiè dōu zhǔn bèi hǎo le.

 


ดีมากเลย ยอดเยี่ยมเลย 

Way to go!

干得好!

Gàn dé hǎo!

 


ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูด 

I’m not with you.

我不懂你的意思。

Wǒ bù dǒng nǐ de yìsi.

 


ฉันไม่ทันได้ยิน 

I didn’t catch that.

我没听清楚。

Wǒ méi tīng qīng chǔ.

 


เมื่อกี้เราพูดถึงไหนกันนะ 

Where were we?

我们说到哪里了?我们谈到哪儿了?

Wǒ men shuō dào nǎ lǐ le? / Wǒ men tán dào nǎr le?

 


โลกกลมจัง 

What a small world!

这个世界真是太小了!

Zhè ge shì jiè zhēn shì tài xiǎo le!

 


ฉันจะดูให้ ;ฉันจะจัดการให้ 

I’ll see to it.

我会处理的。

Wǒ huì chǔ lǐ de.

 


เป็นคุณจะทำยังไง 

What would you do?

你会怎么做?

Nǐ huì zěn me zuò?

 


คุณคิดว่ายังไง 

What do you think?

你认为如何?你怎么想的?

Nǐ rèn wéi rú hé? / Nǐ zěn me xiǎng de?

 

ฉันเดาว่าคงเป็นแบบนั้น 

I guess so.

我也是这样认为的。我也这么想。

Wǒ yě shì zhè yàng rèn wéi de. / Wǒ yě zhè me xiǎng.

 


ฉันท้าคุณเลย 

I dare you.

我向你挑战。

Wǒ xiàng nǐ tiǎo zhàn.

 


คุณทำอะไรลงไป 

What have you done?

你都干了些什么? / 你干了什么了?

Nǐ dōu gàn le xiē shén me? / Nǐ gàn le shén me le?

 


ก็สมเหตุสมผลดี เข้าใจได้ 

Fair enough.

有道理。

Yǒu dào lǐ.

 


เอาสิ ทำไม่จะไม่หละ 

Why not?

有何不可?

Yǒu hé bù kě?

 

ก็ไม่เชิง 

Not really.

算不上。事实上不是。

Suàn bú shàng./ Shì shí shàng bú shì.

 


อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลย 

Don’t flatter yourself!

 你少臭美了!别自以为是了!

Nǐ shǎo chòu měi le! / Bié zì yǐ wéi shì le!

 

 

ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะ 

I doubt it.

我认为不可能。

Wǒ rèn wéi bù kě néng.

 

นี่มันปล้นกันชัดๆ What a rip-off.

真是太坑人了!

Zhēn shì tài kēng rén le!

 

ฉันลดน้ำหนักอยู่ 

I’m on a diet.

我在减肥。

Wǒ zài jiǎn féi.

 


หยุดทำอย่างนั้นได้ไหม 

Stop doing that!

别这样!给我停下来!

Bié zhè yàng!/ Gěi wǒ tíng xià lái!

 


ระวังมารยาทหน่อยนะ 

Mind your manners.

注意你的礼貌。

Zhù yì nǐ de lǐ mào.

 


จำคำพูดฉันเอาไว้นะ 

Mark my words!

记住我这句话。记住我的话。

Jì zhù wǒ zhè jù huà./ Jì zhù wǒ de huà.

 


คุณรู้ได้ยังไง 

How do you know?

你怎么知道的?

Nǐ zěnme zhīdào de?

 


ค่อนข้างดีนะ  

Quite good.

不错呢。相当不错。

Bú cuò ne. / Xiāng dāng bú cuò.

 


ฟังฉันนะ 

Listen to me.

听我说。

Tīng wǒ shuō.

 


คราวนี้คุณต้องฟังฉัน 

You need to listen to me this time 

这次你得听我的。

 zhè cì nǐ děi tīng wǒ de.

 


คุณไว้ใจฉันได้นะ 

You can count on me.

你可以信任我。/你可以信赖我。

Nǐ kě yǐ xìn rèn wǒ. / Nǐ kě yǐ xìn lài wǒ.

 


เกือบเสร็จแล้ว 

Almost done!

差不多结束了!几乎快做好了。

Chà bù duō jié shù le! / Jī hū kuài zuò hǎo le.

 


ดีกว่าเดิมเยอะ 

Much better.

好多了。

Hǎo duō le.

 


ช้าลงหน่อย 

Slow down.

慢点。

Màn diǎn.

 


ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น 

Not that bad.

没有那么差。还不错。

Méi yǒu nà me chà./ Hái bú cuò.

 


คุณกล้าดียังไง 

How dare you?

你竟敢这样?

Nǐ jìng gǎn zhè yàng?

 


คุณถึงกลับกล้ามาต่อปากต่อคำกับฉันได้ยังไง  

How dare you talk back to me! 

你竟敢跟我顶嘴!

Nǐ jìng gǎn gēn wǒ dǐngzuǐ!

 


อ้าว ทำไมละ 

How come?

怎么会?

Zěn me huì?

 


ไม่มีทาง 

No way.

没门。

Méi mén.

 


อย่าลืมนะ 

Don’t forget.

别忘了。

Bié wàng le.

 


แค่ถามเฉยๆ 

Just asking.

只是问问。只是问问而已。

Zhǐ shì wèn wèn./ Zhǐ shì wèn wèn ér yǐ.

 


ฟังเข้าท่ามากเลย 

Sounds great!

听上去不错。听上去太好了。听起来很棒。

Tīng shàng qù bú cuò. / Tīng shàng qù tài hǎo le./ Tīng qǐ lái hěn bàng.

 


คุณนี่ชั่งน่าสนใจจริงๆ 

You amuse me.

你这人真有趣。

Nǐ zhè rén zhēn yǒu qù. 

 


ช่างเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆ 

What a terrific idea! 

多么好的主意!

Duō me hǎo de zhǔ yì!

 


น่ารักอะไรอย่างนี้ 

How cute!

多可爱啊!

Duō kě ài a!

 


อย่าหักโหมเกินไปนะ 

Don’t over do it.

别做过头了。

Bié zuò guò tóu le.

 


ไม่ใช่เรื่องใหญ่ 

No big deal.

没什么大不了的。

Méi shén me dà bù liǎo de.

 


ดีสำหรับคุณแล้วหละ 

Good for you.

对你有好处。

Duì nǐ yǒu hǎo chù.

 

 

💓💓💓💓💓💓💓💓💓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...