10 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 后天你必须出席。

Hòu tiān nǐ bì xū chū xí.  

มะรืนนี้คุณต้องเขาประชุมให้ได้你必须尊重别人的意见。

Nǐ bì xū zūn zhòng bié rén de yì jiàn.

คุณจักต้องเคารพความเห็นของผู้อื่น你们必须准备毕业论文。

Nǐ men bì xū zhǔn bèi bì yè lùn wén.

พวกเธอต้องเตรียมวิทยานิพนธ์(ธีสิส)ให้พร้อม他得想办法。

Tā děi xiǎng bàn fǎ.

เขาต้องคิดหาวิธี我得谢谢你。

Wǒ děi xiè xiè nǐ.

ฉันต้องขอบคุณเธอ我们得商量商量。

Wǒ men děi shāng liáng shāng liáng.

พวกเราต้องปรึกษากันดู你得辅导我。

Nǐ děi fǔ dǎo wǒ.  

คุณต้องช่วยเหลือชี้แนะฉัน🌷🌷🌷🌷🌷
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...