ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คุณจะแกล้งโง่กับฉันต่อไปเหรอ 

Are you still pretending to be silly?

还要继续跟我装傻吗?

Hái yào jì xù gēn wǒ zhuāng shǎ ma?คนไม่ใช่นักบุญ จะไม่เคยทำผิดได้ยังไงกัน 

There is no man who does no err.

人非圣贤,孰能无过。

Rén fēi sheng xián, shú néng wú guò.ความวู่วามชั่วครู่ฉันเข้าใจได้ 

I can totally understand impulses.

一时的冲动我完全能理解。

Yì shí de chōng dòng wǒ wán quán néng lǐ jiě.มื้อเที่ยงเอาแต่เข้าเซเว่นทุกวันอย่างคุณ 

You eat lunch at convenient store (7-11) every day.

你这天天中午7-11 的人。

Nǐ zhè tiān tiān zhōng wǔ 7-11 de rén.รายได้ของพวกเราไม่เหมือนกัน ฉันมีงบแบบจำกัด 

We have different income levels. I can only afford this.

我们俩收入不同,我能力有限。

Wǒ men liǎ shōu rù bù tóng, wǒ néng lì yǒu xiàn.เก่งนัก ก็ไม่ต้องกลับมาอีกเลย  

If you leave, don’t ever come back.

有本事,永远别回来。

Yǒu běn shì, yǒng yuǎn bié huí lái.วิธีแก้ไขปัญหาของคุณคือการทรมานตัวเองอย่างนั้นเหรอ 

Is your solution to torture yourself?

你的解决方式就是折磨自己吗?

Nǐ de jiě jué fāng shì jiù shì zhé mó zì jǐ ma?ตอนนี้คนที่ทำให้ฉันสบายใจ มีแค่เพียงเพื่อนที่ดีที่สุดในโลก 

The only person who cares for me now is my best friend.

现在能给我人间温暖的,也只有我全世界最好的闺蜜。

Xiàn zài néng gěi wǒ rén jiān wēn nuǎn de, yě zhǐ yǒu wǒ quán shì jiè zuì hǎo de guī mì.ตอนแรกฉันว่าจะมีไถเงินคุณน่ะ 

I came here to blackmail you.

我本来是来敲诈你的。

Wǒ běn lái shì lái qiāo zhà nǐ de.มาไถเงินเป็นเรื่องน่าละอาย  

You should be ashamed of yourself.

敲诈可耻。

Qiāo zhà kě chǐ.🌺🌺🌺🌺🌺
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节