ประโยคภาษาจีน

 我希望你和我分担一些事情。

Wǒ xī wàng nǐ hé wǒ fēn dān yī xiē shì qíng.

ฉันหวังว่าคุณจะแบ่งความรับผิดชอบมาให้ฉัน

*分担 

Fēn dān 

แบ่งกันรับผิดชอบ现在一切都准备好了。

Xiàn zài yī qiè dōu zhǔn bèi hǎo le.

ขณะนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว这两件事要分开解决。

Zhè liǎng jiàn shì yào fēn kāi jiě jué.

สองเรื่องนี้ต้องแยกกันแก้ไข

*分开 

Fēn kāi ทำให้แยกกัน เบียด แหวกออก那时我并不知道。

Nà shí wǒ bìng  bù zhīdào.

ในขณะนั้นฉันยังไม่รู้因为你看起来象个有分寸的人。

Yīn wèi nǐ kàn qǐ lái xiàng gè yǒu fèn cùn de rén.

เพราะคุณดูเหมือนเป็นคนดี

*分寸

Fēn cùn บันยะบันยัง(หมายถึงการพูดหรือการกระทำมีความเหมาะสมหรือมีขอบเขต)我喜欢有礼貌、有分寸的男孩子。

Wǒ xǐ huān yǒu lǐ mào, yǒu fèn cùn de nán hái zi.

ฉันชอบคนที่สุภาพและมารยาทดี他把声音提高,好引起大家的注意。

Tā bǎ shēng yīn tí gāo, hǎo yǐn qǐ dà jiā de zhù yì.

เขาแกล้งทำให้เสียงดังขึ้นเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเกิดความสนใจ他不是故意不理你,是没有看见你。

Tā bù shì gù yì bù lǐ nǐ, shì méi yǒu kàn jiàn nǐ.

เขาไม่ใช่แกล้งไม่สนใจคุณ แต่เป็นเพราะว่าเขาไม่เห็นคุณจริงๆ但是我不能和你分担我的问题。

Dàn shì wǒ bù néng hé nǐ fēn dān wǒ de wèn tí.

แต่ฉันไม่สามารถทำให้คุณมีปัญหาได้

*分担 

Fēn dān 

แบ่งกันรับผิดชอบ


🍈🍈🍈🍈🍈โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节