ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ฉันรู้จักเขามาตั้งนานขนาดนี้แล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเขาเป็นคนขึ้นมาบ้าง 

I’ve known him for so long, but for the first time, I felt that he was a little friendly.

我认识他这么久,倒第一次感觉他有点人味了。

Wǒ rèn shi tā zhè me jiǔ, dào dì yī cì gǎn jué tā yǒu diǎn rén wèi le.
เสียใจที่ไม่จบกับเขาให้เร็วกว่านี้ 

I regret not breaking up with him sooner.

后悔没跟他早点结束。

Hòu huǐ méi gēn tā zǎo diǎn jié shù.ยืดเยื้อจนมีจุดจบแบบนี้ 

My hesitation led to this ending.

拖拖拉拉才会有这种结局。

Tuō tuō lā lā cái huì yǒu zhè zhǒng jié jú.เห็นว่าเขาน่าสงสารมาก ก็เลยใจอ่อนนะ 

He was pitiful, so my heart was melted.

看他怪可怜的,一时心软。

Kàn tā guài kě lián de, yì shí xīn ruǎn.เขามีเวลาที่น่าสงสารด้วยเหรอเนี่ย 

He was pitiful?

他还有可怜的时候呢?

Tā hái yǒu kě lián de shí hòu ne?แล้วยังถามฉันว่า เขาเป็นคนไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเลยจริงๆใช่ไหม 

He also asked me if he was really heartless?

还问我说,他是不是真的特别不近人情?

Hái wèn wǒ shuō, tā shì bú shì zhēn de tè bié bú jìn rén qíng?


หรือไม่งั้นฉันก็ย้ายบ้านอีกทีซะเลย 

Otherwise, I move to another house.

要不然我再搬个家算了。

Yào bù rán wǒ zài bān gè jiā suàn le.คุณสองคนต้องมีเวรมีกรรมต่อกันแน่เลย 

Doomed love definitely exists between you two.

你们俩绝对是有孽缘。

Nǐ men liǎ jué duì shì yǒu niè yuán.เวรกรรมก็เปลี่ยนเป็นวาสนาได้นี่นา 

Doomed love can also become a good marriage.

孽缘也可以变成良缘。

Niè yuán yě kě yǐ biàn chéng liáng yuán.นี่นะเรียกว่าวิญญาณตามติดไม่เลิกรา 

He appeared everywhere I went.

这叫阴魂不散。

Zhè jiào yīn hún bú sàn.ดูเหมือนความใจดีของฉันเอามาใช้ผิดที่แล้ว 

It seems that I’m redundant.

看来我这善心是发错地方了。

Kàn lái wǒ zhè shàn xīn shì fā cuò dì fāng le.
💘💘💘💘


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节