ประโยคภาษาจีน

 这件事与他有关。

Zhè jiàn shì yǔ tā yǒu guān.

เรื่องนี้มันเกี่ยวไปถึงเขา这件事跟你无关。

Zhè jiàn shì gēn nǐ wú guān.

เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณ请把关于这件事的情况告诉我。

Qǐng bǎ guān yú zhè jiàn shì de qíng kuàng gào sù wǒ.

กรุณาบอกสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฉันทราบ暂时分别,不久就能见面。

Zhàn shí fēn bié, bù jiǔ jiù néng jiàn miàn.

จากกันแค่ชั่วคราว อีกไม่นานก็จะได้พบกันอีก

*分别

Fēn bié 

จากกัน 我差点儿考及格。

Wǒ chàdiǎnr kǎo jígé.

ฉันเกือบจะสอบไล่ได้他过于拘泥小节。

Tā guò yú jū nì xiǎo jié.

เขาเห็นแก่เรื่องหยุมๆหยิมๆมากเกินไป懒洋洋地坐着等他。

Lǎn yang yáng de zuò zhe děng tā.

นั่งแกร่วรอเขา无聊地躺在家里。

Wú liáo de tǎng zài jiā lǐ.

นั่งแกร่วอยู่ที่บ้าน他说话很有分寸。

Tā shuō huà hěn yǒu fèn cùn.

เขารู้ว่าควรไม่ควรพูดอะไร

*分寸

Fēn cùn 

บันยะบันยัง(หมายถึงการพูดหรือการกระทำมีความเหมาะสมหรือมีขอบเขต)
🍁🍁🍁🍁🍁โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节