ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 



 

ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่ 

I just had a full face makeover.

我只是做了一个全脸美容。

Wǒ zhǐ shì zuò le yí gè quán liǎn měi róng.



วัยรุ่นน่ะ ชอบอยู่คนเดียว 

Young people like to be alone.

年轻人,喜欢独处。

Nián qīng rén, xǐ huān dú chǔ.



เขาเป็นพวกหัวรั้น 

He is a hard rock.

他就是一块硬石头。

Tā jiù shì yí kuài yìng shí tou.



คิดไม่ถึงคนทรยศจะอยู่ข้างกายฉันนี่เอง 

I didn’t know the traitor was right next to me.

没想到叛徒竟然就在我身边。

Méi xiǎng dào pàn tú jìng rán jiù zài wǒ shēn biān.



โดยเฉพาะเรื่องการแสดง เป็นธรรมชาติ ไหลลื่น ไม่แสดงพิรุธอะไรเลย 

Especially in acting. Natural, smooth, and without a trace.

尤其是在演技方面。自然,顺畅,毫无痕迹。

Yóu qí shì zài yǎn jì fāng miàn. Zì rán, shùn chàng, háo wú hén jī.


ที่พึ่งน่ะคุณเข้าใจไหม 

My home, you know?

归宿你懂吗?

Guī sù nǐ dǒng ma?

*归宿

Guī sù 

ที่พึ่งพิง



ก็คุณอยากมีหน้ามีตาไม่ใช่เหรอ 

Isn’t it vanity?

不就是爱慕虚荣吗?

Bú jiù shì ài mù xū róng ma?



จะพูดให้มันดูวิเศษวิโสไปทำไม 

You’re talking a good game.

说那么天花乱坠干什么?

Shuō nà me tiān huā luàn zhuì gàn shén me?

天花乱坠

Tiān huā luàn zhuì 

พูดคล่อง  พูดได้ดีน่าสนใจแต่ใช้การจริง ๆ ไม่ได้



งั้นก็ต้องมาดูว่าใครจะมีความอดทนมากกว่ากันแล้วละ 

Let’s see who is more patient.

那就要看看谁更有耐心了。

Nà jiù yào kàn kan shéi gèng yǒu nài xīn le.



ถ้าเป็นอย่างนั้นสงครามจิตวิทยาที่คุณเตรียมไว้ก็ไม่มีประโยชน์เลยสักนิด 

In this case, the psychological tactics you prepared are completely useless.

这样的话你准备的心理战术就完全没用了。

Zhè yàng de huà nǐ zhǔn bèi de xīn lǐ zhàn shù jiù wán quán méi yòng le.


🍎🍎🍎




โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节