ประโยคภาษาจีน

 这一段路太窄,不能超车。

Zhè yī duàn lù tài zhǎi, bù  néng chāo chē.

ถนนช่วงนี้แคบเกินไปที่จะแซง

*超车

Chāo chē 

แซง(รถ)

拐弯时超车危险。

Guǎi wān shí chāo chē wéi xiǎn.

อันตรายจากการแซงเมื่อถึงทางโค้ง
夜深了,村子里沉静下来。

Yè shēn le, cūn zi lǐ chén jìng xià lái.

ดึกแล้ว ภายในหมู่บ้านก็เงียบสงบลง

*沉静 

Chén jìng 

เงียบสงบ

เงียบสงัด
下学期什么时候开学?

Xià xué qī shén me shí hòu kāi xué?

เทอมหน้าจะเปิดเรียนเมื่อไหร่
白给我都不要。

Bái gěi wǒ dōu bù  yào.

ถึงจะให้เปล่าฉันก็ไม่เอา

 

这人真难缠。

Zhè rén zhēn nán chán.

คนผู้นี้เอาใจยากมาก

* 

Chán 

เอาใจ 这件事有些缠手,不大好办。

Zhè jiàn shì yǒu xiē chán shǒu, bù dà hǎo bàn.

เรื่องนี้ค่อนข้างจะยุ่งยาก ไม่ใช่จะจัดการได้ง่ายๆ

*缠手

Chán shǒu 

(เรื่องราว)จัดการยาก

(โรคร้าย)รักษายาก他吓得两腿颤抖着。

Tā xià de liǎng tuǐ chàn dǒu zhe.

เขาตกใจกลัวจนเท้าทั้งสองข้างสั่นระริก

*颤抖 

Chàn dǒu 

ตัวสั่น

สั่นเทา
老头子走起路来颤巍巍的。

Lǎo tóu zi zǒu qǐ lù lái chàn wéi wēi de.

คนแก่เดินงกๆเงิ่นๆ

*颤巍巍的 

Chàn wéi wēi de 

เดินงกๆเงิ่นๆ  ;

เดินเงอะงะ

警察向他搜身,以确定有无隐藏武器。

Jǐng chá xiàng tā sōu shēn, yǐ què dìng yǒu wú yǐn cáng wǔ qì.

ตำรวจค้นตัวเขาเพื่อตรวจสอบว่ามีอาวุธซ่อนอยู่หรือไม่

*搜身 

Sōu shēn 

ค้นตัว(ว่ามีของที่ผิดกฎหมายหรือไม่

💟💟💟💟💟

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节