ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ถ้ารู้ว่าต้องเหนื่อยขนาดนี้ พวกเราก็ควรหาบริษัทรับย้ายของ 

If I knew it was so tiring, we would have arranged for moving service.

早知道这么累,我们就应该找搬家公司。

Zǎo zhī dào zhè me lèi, wǒ men jiù yīng gāi zhǎo bān jiā gōng sī.สำลักตายพอดี 

It’s choking me.

呛死我了!

Qiàng sǐ wǒ le!คุณแน่ใจนะว่าฉันทำเสร็จแล้วเขาจะกิน 

Are you sure he’ll eat what I cook?

你确定我这么做完他能吃吗?

Nǐ què dìng wǒ zhè me zuò wán tā néng chī ma?แน่นอนว่ายังต้องมีแผนการเล็กๆน้อยๆ 

Of course, you need some strategy to go with it.

当然了还需要一点小小的计谋。

Dāng rán le hái xū yào yì diǎn xiǎo xiǎo de jì móu.อันที่จริงที่ฉันมาในครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อขายความน่าเห็นใจ 

I didn’t come here to ask for your sympathy.

其实我这次来也不是为了来卖惨。

Qí shí wǒ zhè cì lái yě bù shì wèi le lái mài cǎn.


อยากจะได้ใจของสาวๆจะต้องใช้ความจริงใจ 

To get into a girl’s heart, you have to show sincerity.

想要掳获姑娘们的心,自然是要诚意。

Xiǎng yào lǔ huò gū niáng men de xīn, zì rán shì yào chéng yì.

*

Lǔ 

จับเอาตัวไป ;

จี้เอาตัวไปในตอนนี้ประหยัดได้ก็ประหยัด 

At this stage, we need to be thrifty.

现阶段能省则省吧。

Xiàn jiē duàn néng shěng zé shěng ba.ตั้งใจให้ฉันขายหน้าชัดๆเลย  

This is embarrassing.

这不存心让我丢人嘛。

Zhè bù cún xīn ràng wǒ diū rén ma.คุณมีปฏิกิริยาตอบกลับแบบนี้อันที่จริงแล้วฉันเองก็ไม่ได้ตกใจเลยสักนิดเดียว 

Your reaction is not surprising to me.

你有这种反应其实我一点也不意外。

Nǐ yǒu zhè zhǒng fǎn yìng qí shí wǒ yì diǎn yě bù yì wài.ถ้าอย่างนั้นพวกเราล้มจากจุดไหน ก็ปีนขึ้นจากจุดนั้น 

Let’s pick ourselves up from where we fell.

那咱们从哪儿跌倒就从哪儿爬起来。

Nà zán men cóng nǎr dié dǎo jiù cóng nǎr pá qǐ lái.


🍁🍁🍁
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节