31 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 


我们听过他谈到这件事。

Wǒ men tīng guò tā tán dào zhè jiàn shì.

พวกเราเคยได้ยินเขาพูดถึงเรื่องนี้อยู่别再提那件事了。

Bié zài tí nà jiàn shì le.

อย่าพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลย他熟悉这一带的路途。

Tā shú xī zhè yī dài de lù tú.

เขารู้จักถนนหนทางในย่านนี้ดี你怎么这样不懂事?

Nǐ zěn me zhè yàng bù dǒng shì?

ทำไมคุณไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะ

(ไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร)这是唯一可行的办法。

Zhè shì wéi yī kě xíng de bàn fǎ.

นี่เป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่พอจะสามารถทำได้

可行 

Kě xíng  

ใช้การได้

ทำได้

นำไปปฏิบัติได้🍁🍁🍁🍁🍁

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถอนใจยาว 慨然长叹。 Kǎi rán cháng tàn. วันนี้เราคงไม่รอดจากนรกแน่ๆ 今天这个坎都过不去。 Jīn tiān zhè ge kǎn dōu guò bu qù. ฉันมองคนไม่ผิด...