ประโยคภาษาจีน

 不值一提。

Bù zhí yī tí.

ไม่ควรกล่าวถึง;ไม่ควรค่าแก่การกล่าวถึง 不管发生什么事。

Bù guǎn fā shēng shén me shì.

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น那事是怎么发生的?

Nà shì shì zěn me fā shēng de?

เรื่องนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไร双方发生误会。

Shuāng fāng fā shēng wù huì.

ทั้งสองฝ่ายเกิดความเข้าใจผิด一会儿哭一会儿笑。

Yī huǐr kū yī huǐr xiào.

เดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะ


当时我还没结婚。

Dāng shí wǒ hái méi jié hūn.

ในตอนนั้นฉันยังไม่ได้แต่งงาน当时我家很穷。

Dāng shí wǒ jiā hěn qióng.

ในตอนนั้นครอบครัวของเราจนมาก还有一些希望。

Hái yǒu yī xiē xī wàng.

ยังมีความหวังอยู่บ้าง别担心,你还有一点儿时间。

Bié dān xīn, nǐ hái yǒu yī diǎnr shí jiān.

ไม่ต้องห่วงคุณยังพอมีเวลาอยู่บ้าง这两字意义上稍微差别。

Zhè liǎng zì yì yì shàng shāo wéi chā bié.

ศัพท์สองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันอยู่บ้าง


他稍微有一点不高兴。

Tā shāo wēi yǒu yī diǎn bù gāo xìng.

เขารู้สึกไม่พอใจอยู่บ้าง现在一切都准备好了。

Xiàn zài yī qiè dōu zhǔn bèi hǎo le.

ขณะนี้ทุกอย่างได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว现在形势大好。

Xiàn zài xíng shì dà hǎo.

ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นมาก自私自利最可鄙。

Zì sī zì lì zuì kě bǐ.

ความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องที่บัดซบที่สุด

可鄙 

Kě bǐ 

ที่น่ารังเกียจ ;น่ารังเกียจ;  บัดซบเลวอย่างยิ่ง你不了解情况,别多嘴!

Nǐ bù liǎo jiě qíng kuàng, bié duō zuǐ!

คุณยังไม่รู้เรื่องดี ก็อย่าเพิ่งไปปากบอนหละ

多嘴 

Duō zuǐ 

ปากบอน ;ปากพล่อย ;ปากเสีย ;ปากอยู่ไม่สุขชอบนินทาคนอื่น;พูดโดยไม่คิด


🍇🍇🍇🍇🍇
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节