ประโยคภาษาจีน

 


他眼巴巴地看了那冰淇淋一眼。

Tā yǎn bā bā de kàn le nà bīng qí lín yī yǎn.

เขามองไอศครีมนั้นตาปริบๆ

*眼巴巴 

Yǎn bā bā  

มองตาปริบๆ
请提早通知。

Qǐng tí zǎo tōng zhī.

กรุณาแจ้งให้ทราบแต่เนิ่นๆกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า默认的既成事实。

Mò rèn de jì chéng shì shí.

ยอมรับข้อเท็จจริงโดยปริยาย这对我来说是个谜。

Zhè duì wǒ lái shuō shì gè mí.

เรื่องนี้ยังเป็นปริศนาสำหรับฉัน这件事到现在还是个迷。

Zhè jiàn shì dào xiàn zài hái shì gè mí.

เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงบัดนี้

 


她的皮肤很柔软光滑。

Tā de pí fu hěn róu ruǎn guāng huá.

ผิวของเธอนุ่มและเรียบเนียนมาก
这样慢腾腾地走着,什么时候才能走到呢。

Zhè yàng màn téng téng de zǒu zhe, shén me shí hòu cái néng zǒu dào ne.

เดินเอื่อยเฉื่อยอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะถึงสักทีหละ
如果我伤了你的感情,那是出于无意的。

Rú guǒ wǒ shāng le nǐ de gǎn qíng, nà shì chū yú wú yì de.

ถ้าหากเป็นการทำลายจิตใจของคุณแล้วนั้น  นั่นเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจ
你似乎认为那件事微不足道,恰恰相反,它是很重要的。

Nǐ sì hū rèn wéi nà jiàn shì wēi bù zú dào, qià qià xiāng fǎn, tā shì hěn zhòng yào de.

ดูเหมือนว่าคุณจะเข้าใจว่าเรื่องนั้นมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย แต่ตรงกันข้ามเรื่องนั้นมันสำคัญมาก这种风俗现在已经不流行了。

Zhè zhǒng fēng sú xiàn zài yǐ jīng bù liú xíng le.

ประเพณีแบบนี้ไม่เป็นที่นิยมกันแล้วในขณะนี้


💗💗💗💗

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节