ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เก่งแต่ปาก (สำนวน)วางแผนรบบนกระดาษ 

It’s all talk on paper.

都是纸上谈兵。

Dōu shì zhǐ shàng tán bīng.เขาบอกว่าหนังสยองขวัญมีส่วนช่วยในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก 

Horror movies help promote the relationship between couples.

他说恐怖片有利于促进情侣二人之间的感情。

Tā shuō kǒng bù piàn yǒu lì yú cù jìn qíng lǚ èr rén zhī jiān de gǎn qíng.ในเมื่อคุณแทะโลมฉันอย่างหน้าตาเฉยแบบนี้ 

How dare you take advantage of me so blatantly?

居然这么大义凛然地占我便宜。

rán zhè me dà lǐn rán d zhàn wǒ pián yí.

*凛然

Lǐn rán 

เข้มงวดกวดขัน; 

เคร่งครัด ;

ลักษณะท่าทางที่น่าเกรงขามฉันก็จะทำให้คุณได้รู้ด้วยท่าทีที่สง่างามว่า  

Then I’ll gracefully let you know.

 那我就优雅地让你知道。

Nà wǒ jiù yōu yǎ de ràng nǐ zhī dào.มีเรื่องด่วนกะทันหัน 

There is something urgent.

 有点急事。

Yǒu diǎn jí shì.ตายเสียดีกว่าอยู่เป็นยังไง

What is living death.

什么叫生不如死。

Shén me jiào shēng bù rú sǐ.


อย่ามาตากลมที่นี่เลย เข้าไปพักผ่อนเถอะ 

Stop torturing yourself here. Go in and rest.

别在这里吹风了。进去休息吧。

Bié zài zhè lǐ chuī fēng le. Jìn qù xiū xi ba.คุณมีลักษณะพิเศษของผู้หญิงเหล็กนะ 

You have the characteristics of a strong woman.

你有女强人的特质啊。

Nǐ yǒu nǚ qiáng rén de tè zhì a.คุณก็จะเหมือนเกิดใหม่แล้ว 

You will be reborn.

你就焕然新生了。

Nǐ jiù huàn rán xīn shēng le.อกหักนี่มันทรมานจังเลย 

It's really sad to be lovelorn.

失恋真的好难过。

Shī liàn zhēn de hǎo nán guò.ที่พึ่งทางใจ คุณเข้าใจไหม 

This is psychotically dependence, you know?

心理依赖,懂不懂?

Xīn lǐ yī lài, dǒng bù dǒng?


💗💗💗💗💗
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节