ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 เดาใจยาก และไม่อยากเดาด้วย 

You are hard to guess, and I don’t want to guess.

猜不透,也不想猜。

Cāi bú tòu, yě bù xiǎng cāi.ทำไม ขัดจังหวะเล่นเกมของคุณเหรอ 

So what? Am I interfering with your game?

怎么了?耽误你玩游戏了?

Zěn me le? Dān wù nǐ wán yóu xì le?ตราบใดที่มีชีวิตก็ยังมีความหวังอยู่ (ตราบใดที่ขุนเขาเขียวขจียังอยู่ อย่าได้กลัวไม่มีฟืนเผา

Where there is life, there is hope.

溜得青山在,不怕没柴烧。

Liū dé qīng shān zài, bú pà méi chái shāo.ที่จริงฉันรู้อดีตที่แย่ๆทุกอย่างของคุณ 

In fact, I know all your embarrassing past.

其实我知道你所有狼狈的过去。

Qí shí wǒ zhī dào nǐ suǒ yǒu láng bèi de guò qù.

*狼狈

Láng bèi 

สภาพที่น่าอับอายจะซาบซึ้งเพราะเรื่องนี้ได้ยังไงกัน 

How could I be moved by this?

怎么能为这种事所动呢?

Zěn me néng wéi zhè zhǒng shì suǒ dòng ne?คุณก็คิดซะว่าฉันเป็นพวกปากกับใจไม่ตรงกันแล้วจู่ๆก็เกิดสำนึกผิด โอเคไหม  

Can’t you just pretend I’m false respect and suddenly get a little timid?

你就当我是叶公好龙,突然有点犯怂行不行?

Nǐ jiù dāng wǒ shì yè gōng hào lóng, tú rán yǒu diǎn fàn sǒng xíng bù xíng?


*叶公好龙

Yè gōng hào lóng 

ปากบอกว่าชอบแต่เอาจริงมิได้ชอบเลยปากกับใจไม่ตรงกัน*犯怂

Fàn sǒng 

สำนึกผิด
คุณมีใจให้ฉันใช่ไหม 

Are you interested in me?

是不是对我有意思?

Shì bú shì duì wǒ yǒu yì si?
ฉันแกล้งทำเป็นไม่อยู่บ้านได้ไหม 

Can I pretend not to be at home?

我想假装不在家行吗?

Wǒ xiǎng jiǎ zhuāng bú zài jiā xíng ma?
คนที่ไม่รู้คงคิดว่าพวกคุณสองคนกำลังแอบคบกันอยู่ 

People who don’t know will think you two are in an underground relationship!

不知道的还以为你们两个在搞地下恋呢!

Bù zhī dào de hái yǐ wéi nǐ men liǎng gè zài gǎo dì xià liàn ne!


*地下恋

Dì xià liàn 

แอบคบกัน
ในสมองคุณทั้งวันคิดอะไรอยู่เหรอ 

What are you thinking about all day long?

你脑子里一天到晚在想什么?

Nǐ nǎo zi lǐ yì tiān dào wǎn zài xiǎng shén me?


🌳🌳🌳🌳🌳
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节