ประโยคภาษาจีน

 你们不用着急。

Nǐ men bù yòng zháo jí.  

พวกคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเลย他不用替我。

Tā bù yòng tì wǒ.

เขาไม่จำเป็นต้องทำแทนฉันเลย不要粗心。

yào cū xīn.

อย่าประมาท不要大声喊。

yào dà shēng hǎn.

อย่าตะโกนเสียงดัง不要浪费。

yào làng fèi.

อย่าสิ้นเปลือง你愿意不愿意去?

Nǐ yuàn yì bù yuàn yì qù?  

คุณยินดีจะไปหรือไม่你们得办理手续。

Nǐ men děi bàn lǐ shǒu xù.

พวกคุณต้องดำเนินการตามระเบียบ他不想报名。

Tā bù xiǎng bào míng.

เขาไม่อยากจะสมัคร你要注意发音。

Nǐ yào zhù yì fā yīn.

คุณจะต้องระวังการออกเสียง路滑,要小心。

Lù huá, yào xiǎo xīn.

ถนนลื่น ต้องระวัง大家要努力工作。

Dà jiā yào nǔ lì gōng zuò.

ทุกคนจะต้องขยันทำงาน💖💖💖
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节