ประโยคภาษาจีน

 


我想干又插不上手。

Wǒ xiǎng gàn yòu chā bù shàng shǒu.

ฉันอยากจะทำแต่ก็ยังหาโอกาสเข้าร่วมไม่ได้

*插手 

Chā shǒu 

เข้าแทรก

เข้าร่วม你为什么非要插手?

Nǐ wèi shén me fēi yào chā shǒu?

ทำไมคุณต้องเข้ามาแทรกแซง
他一插手,就把事情全弄糟了。

Tā yī chā shǒu, jiù bǎ shì qíng quán nòng zāo le.

ทันทีที่เขาเข้ามาแทรกแซงทุกอย่างก็ยุ่งเหยิง
你不能就这么插手做决定。

Nǐ bù néng jiù zhè me chā shǒu zuò jué dìng.

คุณไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงและทำการตัดสินใจอย่างนี้
他被事情缠住了没能来。

Tā bèi shì qíng chán zhù le méi néng lái.

เขางานรัดตัวจนไม่สามารถที่จะมาได้

* 

Chán 

รัด

พัน ;

รัดตัว都多大了,还玩什么暗恋?

Dōu duō  le, hái wán shén me àn liàn?

อายุขนาดนี้แล้ว ยังจะแอบรักอะไรอยู่อีก还以为遇上什么真命天子了呢。

Hái yǐ wéi yù shàng shén me zhēn mìng tiān  le ne.

ฉันก็หลงคิดไปว่าเจอเจ้าชายในชีวิตจริงซะอีก这件事由你操持。

Zhè jiàn shì yóu nǐ cāo chi.

เรื่องนี้มอบให้คุณเป็นคนทำ

*操持 

Cāo chi 

จัดการ ;

ทำ

ดำเนินการ这件事他办的太操切了。

Zhè jiàn shì tā bàn de tài cāo qiè le.

เขาจัดการเรื่องนี้อย่างใจร้อนเกินไป

*操切 

Cāo qiè 

ใจร้อน ;

หุนหันพลันแล่น她双手叉腰站着。

Tā shuāng shǒu chā yāo zhàn zhe.

เธอยืนท้าวสะเอวด้วยมือทั้งสองข้าง

*叉腰 

Chā yāo 

ท้าวสะเอว

ท้าวเอว


你们可知道,我为你们操多大的心啊!

Nǐ men kě zhī dào, wǒ wèi nǐ men cāo duō dà de xīn a!

พวกคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นทุกข์แทนพวกคุณมากแค่ไหน

*操心 

Cāo xīn  

เป็นห่วง ;

เป็นทุกข์我自己的事自己管,不用其他人操心。

Wǒ zì jǐ de shì zì jǐ guǎn, bù yòng qí tā rén cāo xīn.

เรื่องของฉันฉันจัดการเองได้ ไม่ต้องให้คนอื่นมาเป็นทุกข์ด้วย不要为与你无关的事操心。

Bù yào wèi yǔ nǐ wú guān de shì cāo xīn.

ไม่ต้องเป็นทุกข์กับสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับคุณ不要为孩子过于操心。

Bù yào wèi hái zi guò yú cāo xīn.

ไม่ต้องห่วงลูกมากเกินไป一不小心,就会出差错。

Yī bù xiǎo xīn, jiù huì chū chā cuò.

ถ้าไม่ระมัดระวัง ก็เกิดความผิดพลาดได้

*差错 

Chā cuò  

ผิดพลาด ;

ความผิดพลาด急性子的人,做事容易出差错。

Jí xìng zi de rén, zuò shì róng yì chū chā cuò.

คนใจร้อนมักจะเกิดความผิดพลาดในการทำสิ่งต่าง ๆได้ง่ายๆ🌷🌷🌷🌷🌷


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节