ประโยคภาษาจีน

 他一定胖得了。

Tā yī dìng pàng de le.

เขาจะต้องอ้วนจนได้แน่ๆ他腿一软,就跪在地上了。

Tā tuǐ yī ruǎn, jiù guì zài dì shàng le.

พอขาเขาอ่อน เขาก็คุกเข่าลงบนพื้นทันที这件事可以这样处理。

Zhè jiàn shì kě yǐ zhè yàng chǔ lǐ.

เรื่องนี้สามารถจัดการได้ด้วยวิธีนี้请你不要大声说话。

Qǐng nǐ bù yào dà shēng shuō huà.

กรุณาอย่าพูดเสียงดัง大家先准备好意见,再讨论。

Dà jiā xiān zhǔn bèi hǎo yì jiàn, zài tǎo lùn.

ทุกคนเตรียมความคิดเห็นให้พร้อม แล้วค่อยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน她有错,你也有错,我们都有错。

Tā yǒu cuò, nǐ yě yǒu cuò, wǒ men dōu yǒu cuò.

เธอผิด คุณผิด เราทุกคนต่างก็ผิด把病人的身子托起。

Bǎ bìng rén de shēn zi tuō qǐ.

ช้อนตัวคนไข้ขึ้น

Tuō  

ค้ำ 

ยัน 

ช้อน

หนุน(สิ่งที่หนักเอาไว้) 我们一定能成功。

Wǒ men yī dìng néng chéng gōng.

พวกเราจะต้องประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน不可避免的结果。

Bù kě bì miǎn de jié guǒ.

ผลที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้
他们是奇怪的一对。

Tā men shì qí guài de yī duì.

พวกเขาเป็นคู่ที่แปลก你猜中了我的用意。

Nǐ cāi zhòng le wǒ de yòng yì.

คุณทายเจตนาของฉันถูกแล้ว没有什么可奇怪的。

Méi yǒu shén me kě qí guài de.

ไม่มีอะไรที่น่าแปลก今天这个会很重要,我非去不可。

Jīn tiān zhè ge huì hěn zhòng yào, wǒ fēi qù bù kě.

การประชุมวันนี้สำคัญมาก ฉันจะต้องไปให้ได้


人靠衣装马靠鞍。

Rén kào yī zhuāng mǎ kào ān.

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
这个会不会太暴露了?

Zhè ge huì bú huì tài bào lù le?

อันนี้มันจะโป๊ไปหรือเปล่า你不会用成语能不能别乱用成语?

Nǐ bú huì yòng chéng yǔ néng bù néng bié luàn yòng chéng yǔ?

เธอนะใช้สำนวนไม่เป็น อย่าเอามาใช้มั่วได้ไหม难道你不长记性吗?

Nán dào nǐ bù zhǎng jì xìng ma?

หรือว่าคุณยังไม่รู้จักหลาบจำอีกเหรอ🌿🌿🌿🌿
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节