ประโยคภาษาจีน

 后天你必须出席。

Hòu tiān nǐ bì xū chū xí.  

มะรืนนี้คุณต้องเขาประชุมให้ได้你必须尊重别人的意见。

Nǐ bì xū zūn zhòng bié rén de yì jiàn.

คุณจักต้องเคารพความเห็นของผู้อื่น你们必须准备毕业论文。

Nǐ men bì xū zhǔn bèi bì yè lùn wén.

พวกเธอต้องเตรียมวิทยานิพนธ์(ธีสิส)ให้พร้อม他得想办法。

Tā děi xiǎng bàn fǎ.

เขาต้องคิดหาวิธี我得谢谢你。

Wǒ děi xiè xiè nǐ.

ฉันต้องขอบคุณเธอ我们得商量商量。

Wǒ men děi shāng liáng shāng liáng.

พวกเราต้องปรึกษากันดู你得辅导我。

Nǐ děi fǔ dǎo wǒ.  

คุณต้องช่วยเหลือชี้แนะฉัน


我们常常不睡午觉。

Wǒ men cháng cháng bù shuì wǔ jiào.

ปกติพวกเราไม่นอนกลางวัน (นอนพักเที่ยง)每种词典都很贵。

Měi zhǒng cí diǎn dōu hěn guì.

พจนานุกรมแต่ละอย่างแพงๆทั้งนั้น咱们一起商量。

Zán men yī qǐ shāng liáng.

พวกเราจะหารือร่วมกัน咱们确定一下旅行的路线。

Zán men què dìng yī xià lǚ xíng de lù xiàn.

พวกเรามากำหนดเส้นทางทัศนาจรกันสักที他们一直在这。

Tā men yī zhí zài zhè.

พวกเขาก็อยู่ที่นี่โดยตลอด现在你们可以走了。

Xiàn zài nǐ men kě yǐ zǒu le.

ตอนนี้พวกคุณไปได้แล้ว天黑了,我应该走了。

Tiān hēi le, wǒ yīng gāi zǒu le.

ฟ้ามืดแล้ว ฉันควรจะไปได้แล้วละ


🌷🌷🌷
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节