ประโยคภาษาจีน

 把财产都送给他。

Bǎ cái chǎn dōu sòng gěi tā.

ยกสมบัติให้เขาหมด找个地方坐坐。

Zhǎo gè dì fāng zuò zuò.

หาที่นั่ง老得脸上起皱纹。

Lǎo de  liǎn shàng qǐ zhòu wén.

แก่จนหน้าเต็มไปด้วยรอยย่น把他捧上天。

Bǎ tā pěng shàng tiān.

ยกยอเขาจนตัวลอย

 

Pěng 

ประจบ ;

สอพลอ ;

เยินยอ把事情扼要地说一下。

Bǎ shì qíng è yào de shuō yī xià.

เล่าเหตุการณ์อย่างตรงประเด็น

扼要 

È yào 

กระชับแน่น

ตรงประเด็น ;

ตรงเป้า他对一天的事件作了扼要的报告。

Tā duì yī tiān de shì jiàn zuò le è yào de bào gào.

เขารายงานสรุปเหตุการณ์ของวันอย่างตรงประเด็น
他是唯一知道这事的人。

Tā shì wéi yī zhī dào zhè shì de rén.

เขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้只要你的工作已经完成,你就可以走。

Zhǐ yào nǐ de gōng zuò yǐ jīng wán chéng, nǐ jiù kě yǐ zǒu.

ขอเพียงแค่คุณทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ คุณก็สามารถไปได้为了在天黑前到达,我们早早地动身。

Wèi le zài tiān hēi qián dào dá, wǒ men zǎo zǎo de dòng shēn.

เราได้ออกเดินทางแต่เช้ามืด ก็เพื่อที่จะให้ถึงก่อนค่ำนั่นเอง说话清楚,以便他们听懂你的意思。

Shuō huà qīng chǔ, yǐ biàn tā men tīng dǒng nǐ de yì si.

พูดให้ชัดเจนเพื่อให้พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณหมายถึง车辆堵塞排起长龙。

Chē liàng dǔ sè pái qǐ cháng lóng.

รถติดกันเป็นแพ ; รถติดกันยาวเหยียด

 🌷🌷🌷


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节