ประโยคภาษาจีน

 他藏在屋里不出来。

Tā cáng zài wū li bù chū lái.

เขาซ่อนตัวอยู่ในบ้านไม่ยอมออกมา咱们抄道走,十分钟就到了。

Zán men chāo dào zǒu, shí fēn zhōng jiù dào le.

พวกเราใช้ทางลัด สิบนาทีก็ถึงแล้ว

抄道 

Chāo dào 

เดินลัด

เดินทางลัด她说话做事都有板眼,绝不随便乱来。

Tā shuō huà zuò shì dōu yǒu bǎn yǎn, jué bù suí biàn luàn lái.

เธอจะพูดหรือจะทำอะไรก็ตามมักจะมีขั้นมีตอน จะไม่ทำอะไรแบบสะเปะสะปะแน่นอน一天的时光白白浪费了。

Yī tiān de shí guāng bái bái làng fèi le.

เสียเวลาแบบไร้ประโยชน์ไปหนึ่งวันเต็มๆ

 


这话算白说。

Zhè huà suàn bái shuō.

คำพูดนี้พูดแล้วก็ไร้ประโยชน์女扮男装。

Nǚ bàn nán zhuāng.

หญิงแต่งตัวเป็นชาย他们俩的友谊逐渐淡薄。

Tā men liǎ de yǒu yì zhú jiàn dàn bó.

มิตรภาพระหว่างเขาทั้งสองค่อยๆจืดจางลง是吧,他好像是这么说的。

Shì ba, tā hǎo xiàng shì zhè me shuō de.

ใช่แล้วก็ดูเหมือนเขาจะพูดเช่นนี้นะ他早就搬走了。

Tā zǎo jiù bān zǒu le.

เขาย้ายออกไปตั้งนานแล้ว她在工作中的表现不错。

Tā zài gōng zuò zhōng de biǎo xiàn bù cuò.

เธอได้แสดงออกในการทำงานออกมาได้ไม่เลวทีเดียว


💘💘💘💘โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节