ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณเคยคิดที่จะยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อความรักไหม 

Have you ever thought about giving up everything for love?

你有没有想过为了爱放弃一切?

Nǐ yǒu méi yǒu xiǎng guò wèi le ài fàng qì yí qiè?นี่คือความทรงจำอันล้ำค่า 

This is a precious memory.

这是珍贵的回忆。

Zhè shì zhēn guì de huí yì.กล้าเดิมพันก็ต้องกล้าแพ้ 

Folk it over.

愿赌就要服输。

Yuàn dǔ jiù yào fú shū.พวกเราทุกคนต่างก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้ว

We’re all adults.

大家都是成年人了。

Dà jiā dōu shì chéng nián rén le.มารยาทพื้นฐานที่ผู้ใหญ่ควรมี 

The basic courtesy of adults.

成年人应有的基本礼仪。

Chéng nián rén yīng yǒu de jī běn lǐ yí.


ฉันเหมือนคนที่ทำเรื่องเด็กน้อยแบบนั้นเป็นด้วยเหรอ 

Do I look like a person who would do such a naive thing?

我像是那种会做那么幼稚事情的人吗?

Wǒ xiàng shì nà zhǒng huì zuò nà me yòu zhì shì qíng de rén ma?คุณต้องทำให้ฉันอับอายขายหน้ามากที่สุดเลยใช่ไหม 

Do you have to make me so embarrassed?

你一定要让我这么无地自容吗?

Nǐ yí dìng yào ràng wǒ zhè me wú   róng ma?

*无地自容

Wú dì zì róng 

อายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนี ปกติการขอแต่งงานฝ่ายชายต้องเป็นฝ่ายที่ขอฝ่ายหญิง 

It’s usually men who propose to women.

求婚一般都是男的跟女的求。

Qiú hūn yì bān dōu shì nán de gēn nǚ de qiú.วันนี้มีเรื่องให้เผือกตลอดทางเลย 

I listened to gossip all the way today.

今天一路吃瓜。

Jīn tiān yí lù chī guā.

*吃瓜

Chī guā  

(กินแตงโมรอเผือก กินแตงโมรอเสพดราม่า ปูเสื่อรอปลุกปั่นข่าวลือมันไม่ผิดกฎหมายเหรอ 

It’s legal to spread rumors, right?

造谣不犯法是吧?

Zào yáo bú fàn fǎ shì ba?


🌼🌼🌼🌼🌼
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节