ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เรื่องแต่งงานมันเป็นเรื่องใหญ่นะ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ 

Marriage is not joke.

这婚姻大事可不小是儿戏。

Zhè hūn yīn dà shì kě bù xiǎo shì ér xì.จะมาพูดว่าไม่แต่งก็คือไม่แต่งได้ยังไง 

How could you just say that you’re not getting married?

这怎么能说不结就不结?

Zhè zěn me néng shuō bù jié jiù bù jié?ถ้าฉันกลับไปตอนนี้ก็เหมือนกับเอาน้ำมันไปราดในกองไฟ 

If I go back now, it would only make things worse.

我现在回去就是火上浇油。

Wǒ xiàn zài huí qù jiù shì huǒ shàng jiāo yóu.นี่ฉันไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้กับพวกคุณสองคนนะ 

What on earth did I do to meet you two?

我是作了什么孽摊上你们两个?

Wǒ shì zuò le shén me niè tān shàng nǐ men liǎng gè?นี่ฉันไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้ 

What on earth did I do?

我是做了什么孽?

Wǒ shì zuò le shén me niè?เรื่องสั่งสอนเขาฉันไม่มีทางออมมืออย่างแน่นอน 

I won’t show mercy.

教训他我是不会手软的。

Jiào xùn tā wǒ shì bú huì shǒu ruǎn de.
ไม่อย่างนั้นฉันก็คงไม่ถึงกับเป็นคนไร้บ้านขนาดนี้ 

Or else I wouldn’t be homeless.

要不然我也不至于无家可归。

Yào bù rán wǒ yě bù zhì yú wú jiā kě guī.คุณจะต้องเคารพหัวใจของตัวเอง 

You have to follow your own heart.

你一定要遵从自己的内心。

Nǐ yí dìng yào zūn cóng zì jǐ de nèi xīn.

*遵从

Zūn cóng 

ปฏิบัติตาม ;

ทำตามฉันถามคุณหน่อยเถอะ คุณมาดื่มอะไรตอนกลางวันแสกๆ 

Why are you drunk in the middle of the day?

我问你大白天的你喝什么酒?

Wǒ wèn nǐ dà bái tiān de nǐ hē shén me jiǔ?คุณดูคุณตอนนี้เมาจนดูไม่ได้ 

Look at you now.

你看你现在喝成这样。

Nǐ kàn nǐ xiàn zài hē chéng zhè yàng.ถึงภายนอกจะดูเย็นชาไม่มีความรู้สึก แต่ที่จริงแล้วเป็นห่วงจนแทบจะทนไม่ไหว 

He might be cold on the outside but he’s concerned about you.

表面上冷酷无情 ,其实关心的恰到好处。

Biǎo miàn shàng lěng kù wú qíng, qí shí guān xīn de qià dào hǎo chù.คุณไปพักก่อน เดี๋ยวจะโดนลูกหลง 

You rest. I don’t want to injure you by mistake.

你歇歇,别误伤了你。

Nǐ xiē xiē, bié wù shāng le nǐ.


🍄🍄🍄🍄🍄
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节