ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คุณดูสิประวัติด่างพร้อยของเขามีเต็มไปหมด 

Look! A range of disadvantages.

你看!他这些劣迹斑斑的。

Nǐ kàn! Tā zhè xiē liè jī bān bān de.

*劣迹斑斑

Liè jī bān bān 

ประวัติอันด่างพร้อย; 

ประวัติที่ชั่วร้ายนี่คงไม่ใช่ลูกไม้จีบสาวที่คุณใช้ประจำหรอกนะ 

Is this your usual trick to flirt with a girl?

这该不会是你撩妹的惯用伎俩吧?

Zhè gāi bú huì shì nǐ liáo mèi de guàn yòng jì liǎng ba?

*撩妹 

Liáo mèi 

จีบผู้หญิง ; จีบสาว


*伎俩

Jì liǎng 

เล่ห์เหลี่ยม; 

เล่ห์กล ;

กลอุบายในภายภาคหน้าคุณห้ามเสียคนเพราะเงินทองนะ 

You can’t be degenerate for money in the future.

你以后可不能为了金钱而堕落。

Nǐ yǐ hòu kě bù néng wéi le jīn qián ér duò luò.

*堕落

Duò luò 

เสื่อมโทรม ;

เสื่อมทรามคุณลืมใครคนหนึ่งที่เป็นฮีโร่ ผู้ที่คอยสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังมาตลอดหรือเปล่า 

Did you forget a hero supporting you behind all the time?

你是不是忘了有一个一直在幕后支持你的英雄?

Nǐ shì bú shì wàng le yǒu yí gè yì zhí zài mù hòu zhī chí nǐ de yīng xióng?


เขาต้องหลงเชื่อคนที่ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรงอย่างคุณแน่ๆ 

She must have been captivated by your decent appearance.

她肯定是被你的金玉其外给唬住了。

Tā kěn dìng shì bèi nǐ de jīn yù qí wài gěi hǔ zhù le.

*金玉其外

Jīn yù qí wài 

ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง

สวยแต่รูป จูบไม่หอม 


*

Hǔ 

เกทับ ;

บลัฟ ;

ขู่

ทำท่าทำทางขู่
ทำไมคุณต้องยึดมั่นในความคิดตัวเองด้วยล่ะ 

Must you make things difficult for yourself?

你又何必跟自己较劲呢?

Nǐ yòu hé bì gēn zì jǐ jiào jìn ne?เจ้าชายน้อยที่ไม่มีชุดเกราะ 

Little prince without armor.

没有铠甲的小王子。

Méi yǒu kǎi jiǎ de xiǎo wáng zǐ.

*铠甲

Kǎi jiǎ 

ชุดเกราะ ;

เสื้อเกราะเห็นมานานรู้สึกผูกพันน่ะ 

I’m more partial to it as time goes on.

时间长了也有感情了。

Shí jiān cháng le yě yǒu gǎn qíng le.ถ้าคุณยังกล้ามุดหัวอีก  

If you dare to flinch.

你要是敢退缩。

Nǐ yào shì gǎn tuì suō.

*退缩

Tuì suō 

มุดหัว(หลบ; ซ่อน)ระวังฉันจะเด็ดหัวคุณทิ้งซะ I will kill you.

小心我把你脑袋拧下来。

Xiǎo xīn wǒ bǎ nǐ nǎo dai níng xià lái.


🌸🌸🌸🌸

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节