ประโยคภาษาจีน

 火车慢慢停下来了。

Huǒ chē màn man tíng xià lái le.

รถไฟค่อยๆชะลอหยุดลงแล้ว这有纸,大家都把名字写下来。

Zhè yǒu zhǐ, dà jiā dōu bǎ míng zì xiě xià lái.

ตรงนี้มีกระดาษ ทุกคนเขียนชื่อเอาไว้ให้ครบนะ他累极了,走不动了。

Tā lěi jí le, zǒu bù dòng le.

เขาเหนื่อยล้าเต็มที เดินไม่ไหวแล้ว我们抬得动这张床。

Wǒ men tái de dòng zhè zhāng chuáng.

พวกเรายกเตียงนี้ไหว我们两个人吃不下这么多东西。

Wǒ men liǎng gè rén chī bù xià zhè me duō dōng xi.

เราสองคนกินของมากขนาดนี้ไม่ไหวหรอก我和他的友谊很深。

Wǒ hé tā de yǒu yì hěn shēn.

มิตรภาพของฉันกับเขาลึกซึ้งยิ่ง我们下午复习,预习。

Wǒ men xià wǔ fù xí, yù xí.

ตอนบ่ายพวกเราทบทวนบทเรียนและเตรียมการเรียนล่วงหน้า我实在又饿又困。

Wǒ shí zài yòu è yòu kùn.

ฉันทั้งหิวทั้งเพลียจริงๆ 这个任务今天不能不完成。

Zhè ge rèn wù jīn tiān bù néng bù wán chéng.

งานนี้จะต้องเสร็จสิ้นในวันนี้我们班没有一个人不及格。

Wǒ men bān méi yǒu yī gè rén bù jí gé.

ไม่มีคนในชั้นเรียนของเราสอบไม่ผ่าน我们应该团结起来。

Wǒ men yīng gāi tuán jié qǐ lái.

พวกเราควรสามัคคีกันขึ้นมา晒干的衣服都收起来了。

Shài gān de yī fu dōu shōu qǐ lái le.

เสื้อผ้าที่ตากแห้งเก็บเข้ามาหมดแล้ว他走起来快得很。

Tā zǒu qǐ lái kuài dé hěn.

เวลาเขาเดินละก็เร็วชะมัดเลย说起来容易,做起来难。

Shuō qǐ lái róng yì, zuò qǐ lái nán.

พูดน่ะมันง่าย เวลาทำมันยาก这种东西用起来很方便。

Zhè zhǒng dōng xi yòng qǐ lái hěn fāng biàn.

ของแบบนี้เวลาใช้ขึ้นมาแล้วสะดวกมาก🌴🌴🌴🌴🌴🌴
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节