ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันเห็นต้นไม้มันเฉาๆน่ะเลยว่าจะรดน้ำให้สักหน่อย 

The plant is a little withered. I’m going to water it.

我看这个花有点枯了。准备给它浇点水。

Wǒ kàn zhè ge huā yǒu diǎn kū le. Zhǔn bèi gěi tā jiāo diǎn shuǐ.
ฉันรู้สึกว่าแสงนั่นแยงตานิดหนึ่ง 

The light is too bright for me.

我觉得那个有点刺眼。

Wǒ jué dé nà gè yǒu diǎn cì yǎn.นี่เป็นหน้าที่ของแฟน 

It’s the duty of a boyfriend.

履行男友义务。

Lǚ xíng nán yǒu yì wù.

*履行

Lǚ xíng 

ปฏิบัติคุณชอบหลีกหนีปัญหา 

You’re beside the point.

你根本就是避重就轻。

Nǐ gēn běn jiù shì bì zhòng jiù qīng.

*避重就轻

Bì zhòng jiù qīng 

หลบงานที่หนักรับแต่งานที่เบา; 

เลือกแต่งานเบาๆ

หลบภาระที่หนัก รับเอาแต่ภาระที่เบาเด็กวัยรุ่นสมัยนี้อย่างพวกคุณน่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะทำอย่างสุดโต่ง เห็นแก่ตัว 

You young people nowadays are extreme and selfish.

你们现在这些年轻人,做人做事就是极端、自私。

Nǐ men xiàn zài zhè xiē nián qīng rén, zuò rén zuò shì jiù shì jí duān, zì sī.คนนี้คือใครอ่ะ  หน้าตาดูย้อนยุคขนาดนี้ 

Look at this girl! She looks so classic.

这是谁呀?长得这么的复古啊。

Zhè shì shéi ya? Zhǎng dé zhè me de fù gǔ a.

*复古

Fù gǔ 

ย้อนยุคขอบคุณที่ช่วยซื้อใจลูกน้องแทนฉัน 

Thank you for buying popularity for me.

多谢你替我收买人心。

Duō xiè nǐ tì wǒ shōu mǎi rén xīn.

*买人心

Mǎi rén xīn 

ซื้อใจ (ให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับความจงรักภักดี)
เมื่อก่อนฉันเป็นดาวของห้องเลยนะ 

I was the belle of our class.

我以前可是班花。

Wǒ yǐ qián kě shì bān huā.

*班花

Bān huā 

ดาวของห้อง; 

ดาวประจำห้องคุณไม่ต้องลำบากมาตั้งไกลเพื่อมาดูฉันก็ได้ 

You don’t have to come all the way to see me.

你不用大老远地赶过来看我。

Nǐ bú yòng dà lǎo yuǎn de gǎn guò lái kàn wǒ.ตอนนี้ฉันแค่ขยับนิดหน่อยก็รู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวแล้ว 

My body aches when I move.

我现在一动就浑身酸痛。

Wǒ xiàn zài yī dòng jiù hún shēn suān tòng.


🍀🍀🍀🍀
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节