ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


แล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาคือคนๆนั้น 

How can you be sure she’s your Ms. Right?

那你怎么能肯定她就是那个人?

Nà nǐ zěn me néng kěn dìng tā jiù shì nà gè rén?พวกเราไม่ได้สู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กันแบบนี้มานานแล้วนะ 

It’s been a long time since we’ve worked side by side like this.

我们好久没有这样并肩作战了。

Wǒ men hǎo jiǔ méi yǒu zhè yàng bìng jiān zuò zhàn le.

*并肩

Bìng jiān 

เคียงบ่าเคียงไหล่ ;

เคียงข้างกันการเซอร์ไพรส์อาจกลายเป็นการตกใจได้ง่ายๆเลยนะ 

Surprises can easily turn into scares.

惊喜可是很容易变成惊吓的。

Jīng xǐ kě shì hěn róng yì biàn chéng jīng xià de.ฉันดูเหมือนคนไม่สุขุมแบบนั้นหรือไง 

Don’t I look calm?

我看起来像那么不冷静的人吗?

Wǒ kàn qǐ lái xiàng nà me bù lěng jìng de rén ma?

 


มีแฟนแล้วลืมเพื่อนรักไปเลยงั้นเหรอ 

Forget your sister after having boyfriend?

有了男朋友就忘了姐妹了?

Yǒu le nán péng yǒu jiù wàng le jiě mèi le?ป้องกันขนาดนี้แล้วยังเรียกว่าไม่เป็นห่วงอีกเหรอเนี่ย 

How can you say you’re not worried under such strict rules?

这严防死守的还叫不担心呢?

Zhè yán fáng sǐ shǒu de hái jiào bù dān xīn ní?

*严防

Yán fáng 

ป้องกันอย่างแน่นหนา


*死守

Sǐ shǒu 

ปกป้องสุดชีวิตเรื่องทั้งหมดในอดีตมันได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆ 

Everything in the past really happened.

过去的一切都真实发生过。

Guò qù de yí qiè dōu zhēn shí fā shēng guò.การบอกว่าลืมต่างหากที่เป็นการหลอกทั้งตัวเองและคนอื่น 

It’s deceiving myself if I say I’ve forgotten.

说忘了才是自欺欺人。

Shuō wàng le cái shì zì qī qī rén.ความหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความผูกพันในอดีต คือการทำให้ฉันรู้ว่าจะทะนุถนอมคนที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างไร  

The vital significance of the past relationship is teaching me how to cherish the present.

过去的感情最大的意义是让我学会了如何去珍惜眼前人。

Guò qù de gǎn qíng zuì dà de yì yì shì ràng wǒ xué huì le rú hé qù zhēn xī yǎn qián rén.

 


🌺🌺🌺🌺
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节