ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขานี่จริงๆ เลยนะไร้เดียงสาไม่รู้ถึงอารมณ์รักของหนุ่มสาว 

He is so unromantic.

他这人真是的不解风情。

Tā zhè rén zhēn shì de bù jiě fēng qíng.ไม่ต้องเปลืองน้ำลายกับพวกเขาหรอก 

Don’t waste your words with them.

不用跟他们白费口舌。

yòng gēn tā men bái fèi kǒu shé.

*白费口舌

Bái fèi kǒu shé 

เปลืองน้ำลาย ;เปล่าประโยชน์ที่จะพูดอะไรไปการเสียสละของคุณยิ่งใหญ่มากเลยนะ 

Your sacrifice is big enough.

你这牺牲可是够大的呀。

Nǐ zhè xī shēng kě shì gòu dà de ya.ไม่จำเป็นต้องดีใจบนความทุกข์ของคนอื่นหรอก 

There is no need to gloat.

幸灾乐祸就没有必要了。

Xìng zāi lè huò jiù méi yǒu bì yào le.

*幸灾乐祸

Xìng zāi lè huò 

ดีใจบนความทุกข์ของคนอื่น; รู้สึกยินดีปรีดาในความโชคร้ายของผู้อื่น
เขาเป็นโรครักษาไม่หาย ยอมปล่อยมือเพราะรัก  

He may have terminal illness, and let you go for you.

绝症,为爱放手。

Jué zhèng, wèi ài fàng shǒu.


ไม่อยากทำตัวถ่วงที่ทำให้คุณเดือดร้อน 

He doesn’t wanna drag you down.

不想拖累你。

Bù xiǎng tuō lèi nǐ.ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น 

Where there’s a will, there’s a way.

就是有志者事竟成。

Jiù shì yǒu zhì zhě shì jìng chéng.ซึ่งมันก็กลายเป็นสิ่งที่น่าเสียดายไปแล้ว 

It is already a regret.

这已经造成遗憾了。

Zhè yǐ jīng zào chéng yí hàn le.กลัวการแต่งงานสิบคน เฮงซวยเก้าคน 

He’s likely a love rat and doesn’t want to marry.

十个恐婚,九个渣。

Shí gè kǒng hūn, jiǔ gè zhā.นอกซะจากว่าคุณจะทำให้เวลามันย้อนกลับ 

Unless you turn back time.

除非你让时间倒流。

Chú fēi nǐ ràng shí jiān dào liú.


🍀🍀🍀🍀
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节