6 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 把财产都送给他。

Bǎ cái chǎn dōu sòng gěi tā.

ยกสมบัติให้เขาหมด找个地方坐坐。

Zhǎo gè dì fāng zuò zuò.

หาที่นั่ง老得脸上起皱纹。

Lǎo de  liǎn shàng qǐ zhòu wén.

แก่จนหน้าเต็มไปด้วยรอยย่น把他捧上天。

Bǎ tā pěng shàng tiān.

ยกยอเขาจนตัวลอย

Pěng ประจบ ;สอพลอ ;สรรเสริญเยินยอ把事情扼要地说一下。

Bǎ shì qíng è yào de shuō yī xià.

เล่าเหตุการณ์อย่างตรงประเด็น

扼要 È yào กระชับแน่น; ตรงประเด็น ;ตรงเป้า他对一天的事件作了扼要的报告。

Tā duì yī tiān de shì jiàn zuò le è yào de bào gào.

เขารายงานสรุปเหตุการณ์ของวันอย่างตรงประเด็น

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...