1 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 เขาโกรธจนหน้าดำไปหมดแล้ว 

Now he gives me a cold shoulder.

他现在脸都黑了。

Tā xiàn zài liǎn dōu hēi le.ฉันบอกคุณไปนอกจากจะกดดันคุณก็ไม่มีประโยชน์

อะไรเลย  

If I tell you, It won’t do any good except for putting pressure on you.

我告诉你,除了给你压力,没有任何的好处。

Wǒ gào sù nǐ, chú le gěi nǐ yā lì, méi yǒu rèn hé de hǎo chù.เขาไม่มีเวลามาสวีทกับคุณหรอก 

He has no time to give you romance.

没有时间陪你风花雪月。

Méi yǒu shí jiān péi nǐ fēng huā xuě yuè.

*风花雪月 Fēng huā xuě yuè. โรแมนติก ;สวีท
แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รักคุณนะ 

But it doesn’t mean he doesn’t love you.

但这并不代表他对你没有爱。

Dàn zhè bìng bú dài biǎo tā duì nǐ méi yǒu ài.ไม่ช้าก็เร็วคุณจะถูกนิสัยนี้ของคุณทำให้เดือดร้อนจน

ตาย 

Sooner or later you’ll be dragged down by your character.

你迟早会被你这个性格给拖累死。

Nǐ chí zǎo huì bèi nǐ zhè gè xìng gé gěi tuō lèi sǐ.🌺🌺🌺🌺🌺🌺
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถ้าอย่างนั้น พวกคุณก็อย่ามาบังคับให้ฉันต้องลงมือนะ 那你们就不要逼我发动。 Nà nǐ men jiù bù yào bī wǒ fā dòng. ดูคุณสิ ทำไมถึงชอบถามอะไรที่ทำให้...