4 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 


我想干又插不上手。

Wǒ xiǎng gàn yòu chā bù shàng shǒu.

ฉันอยากจะทำแต่ก็ยังหาโอกาสเข้าร่วมไม่ได้

*插手 Chā shǒu เข้าแทรกเข้าร่วม你为什么非要插手?

Nǐ wèi shén me fēi yào chā shǒu?

ทำไมคุณต้องเข้ามาแทรกแซง
他一插手,就把事情全弄糟了。

Tā yī chā shǒu, jiù bǎ shì qíng quán nòng zāo le.

ทันทีที่เขาเข้ามาแทรกแซงทุกอย่างก็ยุ่งเหยิง
你不能就这么插手做决定。

Nǐ bù néng jiù zhè me chā shǒu zuò jué dìng.

คุณไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงและทำการตัดสินใจอย่างนี้
他被事情缠住了没能来。

Tā bèi shì qíng chán zhù le méi néng lái.

เขางานรัดตัวจนไม่สามารถที่จะมาได้

* Chán รัดพัน ;รัดตัว

🌷🌷🌷🌷🌷


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...