6 กุมภาพันธ์ 2563

ประโยคภาษาจีน การสื่อสารในที่ทำงาน (เวลาทำงาน)
ฉันมาถึงที่ทำงานเจ็ดโมงเช้าทุกวัน
I come to the office at seven o’clock every morning.
我每天早上七点到办公室。
Wǒ měitiān zǎoshang qī diǎn dào bàngōngshì.ฉันมาถึงที่ทำงานตรงเวลาทุกวันเวลาเจ็ดโมงครึ่ง
I come to the office at half past seven every day.
我每天七点半准时来到办公室 
Wǒ měitiān qī diǎn bàn zhǔnshí lái dào bàngōngshì.เช้านี้ฉันมาทันเวลาเข้างานพอดี
I came just in time this morning.
今天早上我准时上班。
Jīntiān zǎoshang wǒ zhǔnshí shàngbān.คุณตอกบัตรเข้างานหรือยัง
Have you punched in your time card?
你打卡了吗?
Nǐ dǎkǎle ma?ฉันตอกบัตร(เข้างาน)แล้ว
I punch my time card. 
我打卡了。
Wǒ dǎkǎle.ฉันดื่มกาแฟก่อนเริ่มทำงานทุกเช้า
I have a cup of coffee before starting work every morning.
我每天早上上班前喝杯咖啡。
Wǒ měitiān zǎoshang shàngbān qián hē bēi kāfēi.แมนยังไม่มาเหรอ
Hasn’t Man come in yet?
曼先生还没来吗?
Màn xiānshēng huán méi lái ma?คุณแมนโทรมาลาป่วยวันนี้ค่ะ
Mr. Man called in sick today.
曼先生今天请了病假。
Màn xiānshēng jīntiān qǐngle bìngjià.


เขาหยุดงานสองวันแล้ว
He took two days off work. 
他休了两天假。
Tā xiūle liǎng tiān jià.


เขาลาหนึ่งสัปดาห์ค่ะ
He's taking a week off work. 
他请了一个星期的假。
Tā qǐngle yīgè xīngqī de jià.


พักกันก่อนเถอะ
Let’s take a break.
我们休息一下吧。
Wǒmen xiūxi yīxià ba.วันนี้คุณเลิกงานกี่โมง
What time do you get off work today?
你今天几点下班?
Nǐ jīntiān jǐ diǎn xiàbān?ฉันจะเลิกงานอีกไม่กี่นาทีนี่แหละ
I get off work in a few minutes. 
我再过几分钟就下班了。
Wǒ zàiguò jǐ fēnzhōng jiù xiàbānle.


ครั้งนี้ฉันอยากจะเลิกงานเร็ว
For once, I want to get off work early. 
这一次我想早一点下班。
Zhè yīcì wǒ xiǎng zǎo yīdiǎn xiàbān.


พรุ่งนี้ฉันจะเลิกงานเร็ว
I'll get off work early tomorrow. 
明天我将提前下班。
Míngtiān wǒ jiāng tíqián xiàbān.น่าจะราวๆหนึ่งทุ่มค่ะ
I should be off around seven o’clock.
可能七点左右下班吧。
Kěnéng qī diǎn zuǒyòu xiàbān ba.


วันนี้ฉันจะเลิกงานหกโมงตรง
I’m going to have at six o’clock sharp today.
我今天六点钟下班。
Wǒ jīntiān liù diǎn zhōng xiàbān.


วันนี้ฉันต้องทำงานล่วงเวลา
I have to work overtime today.
我今天得加班。
Wǒ jīntiān děi jiābān.อาทิตย์นี้ฉันเลิกงานดึกทุกวัน
I’ve been working late everyday this week.
这周我每天晚上都工作到很晚。
Zhè zhōu wǒ měitiān wǎnshàng dōu gōngzuò dào hěn wǎn.ช่วงสัปดาห์ที่แล้วฉันทำงานล่วงเวลาทุกคืน
I worked late every night in the last week.
最近一个星期我每天晚上都加班到很晚。
Zuìjìn yīgè xīngqí wǒ měitiān wǎnshàng dū jiābān dào hěn wǎn.


พรุ่งนี้ฉันจะลาครึ่งวัน
I’ll take a half day off tomorrow.
我明天想请半天假。
Wǒ míngtiān xiǎng qǐng bàntiān jià.วันศุกร์นี้ฉันจะลาหยุด
I’d like to take the day off this Friday.
我想这个星期五休息一天。
Wǒ xiǎng zhège xīngqīwǔ xiūxi yītiān.ช่วงที่ฉันลาหยุด คุณแมนจะดูแลงานแทนฉัน
During my vacation, Mr.Man will take over my job.
在我休假期间,曼先生将会接替我的工作。
Zài wǒ xiūjià qījiān, màn xiānshēng jiāng huì jiētì wǒ de gōngzuò.💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充: ประโยคภาษาจีน การสื่อสารในการทำงาน (เวลาทำงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...