17 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (121)ประโยคภาษาจีน (121)
👇👇👇


结婚旺季就要来了。
Jiéhūn wàngjì jiù yào láile.
ฤดูการแต่งงานใกล้เข้ามาถึงแล้ว
旺季 Wàngjì ฤดูที่คึกคัก ช่วงเวลาที่คึกคัก  ฤดูที่เฟื่อง ฤดูกาลที่กิจการรุ่งเรืองดี
如果你在旅游旺季去那儿,费用很贵。
Rúguǒ nǐ zài lǚyóu wàngjì qù nà'er, fèiyòng hěn guì.
ถ้าคุณจะไปที่นั่นในช่วงฤดูท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายจะแพงมาก
旅游旺季 Lǚyóu wàngjì ฤดูท่องเที่ยว; ไฮซีซั่น (High season); ฤดูที่การท่องเที่ยวได้รับความนิยมสูงสุด 物价看来是要上涨而不是下降。
Wùjià kàn lái shì yào shàngzhǎng ér bùshì xiàjiàng.
ราคาสินค้าดูเหมือนจะมีแต่ขึ้นไม่มีลง
物价 Wùjià ราคาสินค้า
上涨 Shàngzhǎng (ราคา)เพิ่มขึ้น
下降 Xiàjiàng ลดลง价格已下降。
Jiàgé yǐ xiàjiàng.
ราคาลงแล้ว我们正继续进行大量投资。
Wǒmen zhèng jìxù jìnxíng dàliàng tóuzī.
พวกเรากำลังลงทุนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
投资 Tóuzī การลงทุน投资少,收效快。
Tóuzī shǎo, shōuxiào kuài.
ลงทุนน้อยได้กำไรเร็ว既然这种方法不行,我们就试试别的方法吧。
Jìrán zhè zhǒng fāngfǎ bùxíng, wǒmen jiù shì shì bié de fāngfǎ ba.
ในเมื่อวิธีนี้ใช้ไม่ได้ เราก็ลองใช้วิธีอย่างอื่นดูก็ได้工作热情有增无减。
Gōngzuò rèqíng yǒu zēng wú jiǎn.
ความกระตือรือร้นในการทำงานมีแต่เพิ่มไม่มีลด和别人分享这个秘密可以减轻自己的负担。
Hé biérén fēnxiǎng zhège mìmì kěyǐ jiǎnqīng zìjǐ de fùdān.
การแชร์ความลับนี้กับผู้อื่นสามารถลดภาระของตัวเองได้
减轻 Jiǎnqīng ลด (ทำให้เบาบางลง); บรรเทา ;ลดลง
分享 Fēnxiǎng  แชร์เรื่องดีๆ ;แบ่งปันความสุข
负担 Fùdān 1.รับ; รับผิดชอบ (ต่อภาระหน้าที่ การงานและค่าใช้จ่าย) 2. ภาระที่จะต้องรับผิดชอบ(ทั้งในด้านวัตถุและด้านจิตใจ)为了减轻妻子的悲痛,他带她去了欧洲旅游。
Wèile jiǎnqīng qīzi de bēitòng, tā dài tā qùle ōuzhōu lǚyóu.
เพื่อบรรเทาความโศกเศร้าของภรรยาเขาได้พาเธอไปเที่ยวยุโรป
悲痛 Bēitòng ความโศกเศร้า
工作中的缺点减少了。
Gōngzuò zhōng de quēdiǎn jiǎnshǎole.
ข้อบกพร่องในการทำงานลดลงแล้ว
减少Jiǎnshǎo ลดลง ;ลดน้อยลง; ลด伤亡人数大大减少了。
Shāngwáng rénshù dàdà jiǎnshǎole.
จำนวนผู้ที่ได้รับบากเจ็บและตายได้ลดลงมากทีเดียว
去年他的收入减少了20%
Qùnián tā de shōurù jiǎnshǎole 20%.
ปีที่แล้วรายได้ของเขาลดลง 20%
收入Shōurù รายได้
减少开会时间。
Jiǎnshǎo kāihuì shíjiān.
ลดเวลาในการประชุม


💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ