ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน 

🌵🌵🌵我的申请被扣押很久了。
Wǒ de shēnqǐng bèi kòuyā hěnjiǔle.
คำร้องขอของฉันถูกดองตั้งนานแล้ว
扣押 
Kòu yā 
คุมขัง ;
กักกัน ; 
ดอง
在许多方面不如人家。
Zài xǔduō fāngmiàn bùrú rénjiā.
ด้อยกว่าคนอื่นหลายๆด้าน他刚要说话,就被他哥搁回去。
Tā gāng yào shuōhuà, jiù bèi tā gē gē huíqù.
พอเขาจะพูดก็ถูกพี่ของเขาพูดดักคอเสียก่อน让我们想法儿套他的话。
Ràng wǒmen xiǎngfǎ er tào tā dehuà
ให้พวกเราหาทางหลอกถามความจริงจากเขา
 
Tào 
หลอกถาม(ความจริง)ล้วงเอาความจริง 如你所说。
Rú nǐ suǒ shuō.
เป็นดังที่คุณพูด似乎是如此。
Sìhū shì rúcǐ.
ดูเหมือนจะเป็นดังนี้理当如此。
Lǐdāng rúcǐ.
ตามหลักควรจะเป็นเช่นนั้น情况就是这样。
Qíngkuàng jiùshì zhèyàng.
สถานการณ์ก็เป็นเช่นนี้


孩子还不会走。
Hái zǐ huán bù huì zǒu.
เด็กยังเดินไม่ได้这孩子刚会走路,还不大会说话。
Zhè hái zi gāng huì zǒu lù, hái bù dà huì shuō huà.
เด็กคนนี้เพิ่งจะเดินได้ แต่พูดไม่ค่อยได้他还住在原来的地方。
Tā hái zhù zài yuán lái de dì fāng.
เขายังอยู่ที่เดิม我本来不知道,到这里才听说有这么回事。
Wǒ běn lái bu zhī dào, dào zhè lǐ cái tīng shuō yǒu zhè me huí shì.
เดิมทีฉันเองก็ไม่รู้หรอก  แต่พอมาถึงที่นี่จึงรู้ว่ามีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้น起初我不同意他这种做法,后来才觉得他这样做才有道理的。
Qǐ chū wǒ bù tóng yì tā zhè zhǒng zuò fǎ, hòu lái cái jué dé tā zhè yàng zuò cái yǒu dào lǐ de.
เดิมทีฉันไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้ แต่ต่อมาจึงรู้ว่าที่เขาทำเช่นนั้นถูกต้องสมเหตุสมผล下大赌注赌钱。
Xià dà dǔ zhù dǔ qián.
วางเดิมพันสูง

🌷🌷🌷

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节