ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน 
🌴🌴🌴


你可真贪。
Nǐ kě zhēn tān.
คุณนี่โลภมากจริงๆ
 Tān 
โลภ; 
ละโมบโลภมาก; 
มุ่งหวังแต่ฝ่ายเดียว这人一贪起来,便是个无底洞。
Zhè rén yī tān qǐlái, biàn shìgè wúdǐdòng.
คนๆนี้พอเกิดความโลภ ก็เป็นหลุมลึกที่ไม่สามารถเติมเต็มได้
无底洞 
Wú dǐ dòng 
ถ้ำที่ถมไม่เต็ม; 
หลุมที่ถมไม่เต็ม


到底是谁贪了这些钱?
Dàodǐ shì shéi tānle zhèxiē qián?
ใครกันแน่ที่เป็นคนที่โลภเงินเหล่านี้现在不是贪便宜的时候。
Xiànzài bùshì tān piányí de shíhòu.
นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาละโมบในผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆ
贪便宜 
Tān piányí 
ละโมบในผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆ她既贪婪又自私。
Tā jì tānlán yòu zìsī.
เธอเป็นคนโลภและเห็นแก่ตัว
贪婪 
Tānlán 
โลภ ;
ละโมบ


你没有乱花钱的恶习。
Nǐ méi yǒu luàn huā qián de è xí.
เขาไม่มีนิสัยถลุงเงินเล่น
*乱花钱 
Luàn huā qián 
ถลุงเงินเล่น ;
ใช้เงินตามอำเภอใจ ;
ใช้จ่ายตามอำเภอใจ


*恶习 
È xí 
นิสัยที่เลว你不该随便乱花钱。
Nǐ bù gāi suí biàn luàn huā qián.
คุณไม่ควรใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจ你要乱花钱,那是你自己的事。
Nǐ yào luàn huā qián, nà shì nǐ zì jǐ de shì.
ถ้าคุณจะใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจ นั่นก็เป็นเรื่องของคุณ注意不要乱花钱,用钱要有个预算。
Zhù yì bù yào luàn huā qián, yòng qián yào yǒu gè yù suàn.
ระวังอย่าใช้จ่ายเงินโดยพลการ จะใช้จ่ายเงินต้องมีงบ
*预算 
Yù suàn  
งบประมาณ; งบ


他到处乱花钱,就像很富有似的。
Tā dào chù luàn huā qián, jiù xiàng hěn fù yǒu shì de.
เขาใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจไปทั่ว ราวกับว่าเขาร่ำรวยมาก
*富有 
Fù yǒu  
ร่ำรวย不要乱花钱,不要过分放纵自己;
Bù yào luàn huā qián, bù yào guò fèn fàng zòng zì jǐ;
อย่าใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจ อย่าให้ท้ายตัวเองจนมากเกินไป
*放纵 
Fàng zòng 
ปล่อยให้เหลิง ;
ตามใจ ;
ให้ท้าย她从不乱花钱,月月有积蓄。
Tā cóng bù luàn huā qián, yuè yuè yǒu jī xù.
เธอไม่เคยใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจและจะมีเงินสะสมอยู่ทุกๆเดือน
*积蓄 
Jī xù 
เงินสะสม我必须得控制自己,因为我经常出去乱花钱。
Wǒ bì xū děi  kòng zhì zì jǐ, yīn wèi wǒ jīng cháng chū qù luàn huā qián.
ฉันต้องควบคุมตัวเองเพราะฉันมักจะออกไปถลุงเงินเล่น


我不喜欢那种乱花钱的人。他们不知道奢侈是一件坏事。
Wǒ bù xǐ huān nà zhǒng luàn huā qián de rén. Tā men bù zhī dào shē chǐ shì yī jiàn huài shì.
ฉันไม่ชอบคนประเภทที่ใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจ  พวกเขาไม่รู้ว่าความฟุ่มเฟือยนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้าย
*奢侈 
Shē chǐ 
ฟุ่มเฟือย;
หรูหรา ;
สุรุ่ยสุร่าย


他为人慷慨,可从不乱花钱。
Tā wéi rén kāng kǎi, kě cóng bù luàn huā qián.
เขาเป็นคนใจสปอร์ตแต่ก็ไม่เคยใช้เงินตามอำเภอใจ
*慷慨 
Kāng kǎi 
คนใจกว้าง(ใจสปอร์ต)  ;
ใจป้ำอย่างไม่เสียดาย
🌺🌺🌺🌺🌺

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节