ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

👇👇👇


客人都来了。
Kèrén dōu láile.
แขกเหรื่อมากันทุกคนแล้ว


她会来,你不要着急。
Tā huì lái, nǐ bùyào zhāojí.  
หล่อนมาแน่ คุณไม่ต้องกังวลไปหรอก


妈妈的病得动手术。
Māmā děi bìng dé dòng shǒushù.
โรคของคุณแม่ต้องทำการผ่าตัด


这个计划不错,不过还要修改一下。
Zhège jì huá bùcuò, bùguò hái yào xiūgǎi yīxià.
แผนนี้ดี แต่ยังต้องแก้ไขอีกหน่อย


他不但脾气好,还肯帮助人。
Tā bùdàn píqì hǎo, hái kěn bāngzhù rén.
เขาไม่เพียงแต่นิสัยดี ยังชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วย


他讲的都是新鲜事。
Tā jiǎng de dōu shì xīnxiān shì.
เขากำลังพูดถึงสิ่งใหม่ๆ


事情已经这样了。
Shìqíng yǐjīng zhèyàngle.
เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ไปแล้ว


他不怕苦,不怕累。
Tā bùpà kǔ, bùpà lèi.
เขาไม่กลัวลำบากและไม่กลัวเหนื่อย


他就是我说的那个人。
Tā jiùshì wǒ shuō dì nàgè rén.
เขาก็คือคนๆนั้นที่ฉันพูดถึง


学得好的同学都得到了奖励。
Xué de hǎo de tóngxué dōu dédàole jiǎnglì.
นักเรียนที่เรียนดีจะได้รับรางวัล


大家如果有意见,就提出来。
Dàjiā rúguǒ yǒu yìjiàn, jiù tí chūlái.
ถ้าทุกคนมีความคิดเห็นใดๆก็เสนอออกมาได้เลย


我们应该早点告诉他,好让他放心。
Wǒmen yīnggāi zǎodiǎn gàosù tā, hǎo ràng tā fàngxīn.
พวกเราควรจะบอกเขาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะให้เขาสบายใจ


因为他临时有事,提前走了。
Yīnwèi tā línshí yǒushì, tíqián zǒule.
เพราะเขามีธุระด่วนกะทันหัน ก็เลยต้องขอตัวไปก่อน


大家都知道这件事,因此不需要重复了。
Dàjiā dōu zhīdào zhè jiàn shì, yīncǐ bù xūyào chóngfùle.
ทุกคนต่างรู้เรื่องนี้ดี ดังนั้นไม่จำเป็นต้องพูดใหม่อีกครั้งแล้ว


你既然一定要走,我就不留你了。
Nǐ jìrán yīdìng yào zǒu, wǒ jiù bù liú nǐle.
ในเมื่อคุณจะต้องไปให้ได้ ฉันก็จะปล่อยให้คุณไป


你既然不舒服,就好好休息吧。
Nǐ jìrán bú shūfú, jiù hǎohǎo xiūxí ba.
ในเมื่อคุณไม่สบาย ก็ควรจะพักผ่อนเถอะ


他越想越生气。
Tā yuè xiǎng yuè shēngqì.
เขายิ่งคิดก็ยิ่งโกรธมากขึ้น


他一接到电话就动身了。
Tā yī jiē dào diànhuà jiù dòngshēnle.
เขาออกเดินทางทันทีที่เขาได้รับสายโทรศัพท์


起得太早也不好。
Qǐ dé tài zǎo yě bù hǎo.
ตื่นเร็วเกินไปก็ไม่ดี


关于他的消息,我已经听说了。
Guānyú tā de xiāoxī, wǒ yǐjīng tīng shuōle.
ฉันเคยได้ยินเกี่ยวเรื่องของเขามาแล้ว


我们充满希望地走向胜利。
Wǒmen chōngmǎn xīwàng de zǒuxiàng shènglì.
พวกเราเต็มไปด้วยความหวังเพื่อจะไปสู่ชัยชนะ


你挨近我一点儿。
Nǐ āijìn wǒ yīdiǎnr.
คุณเข้ามาใกล้ฉันหน่อย


朋友们耐心亲切地安慰我。
Péngyǒumen nàixīn qīnqiè de ānwèi wǒ.
เพื่อนปลอบโยนฉันด้วยความอดทนอบอุ่นและห่วงใย


她小心冷静地处理着这个事件。
Tā xiǎoxīn lěngjìng de chǔlǐzhe zhège shìjiàn.
เธอจัดการเรื่องนี้ด้วยความสงบและระมัดระวัง


他不欢迎我们。
Tā bù huānyíng wǒmen.
เขาไม่ต้อนรับพวกเรา


大家舒舒服服地睡了一觉。
Dàjiā shū shūfú fúde shuìle yī jiào.
ทุกคนนอนหลับอย่างสบาย


看他的神情很安静,不像出了什么事。
Kàn tā de shénqíng hěn ānjìng, bù xiàng chūle shénme shì.
ดูสีหน้าเขาไม่ตื่นตระหนกตกใจเลย คล้ายกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น


按捺不住激动的心情。
Ànnà bú zhù jīdòng de xīnqíng.
ระงับอารมณ์ตื่นเต้นไว้ไม่อยู่


💞💞💞

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节