ประโยคภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน 


👇👇👇

不成器的人。
Bù chéng qì de rén.
เป็นคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราว ไม่เป็นโล้เป็นพาย


内容好,但形式不可取。
Nèi róng hǎo, dàn xíng shì bù kě qǔ.
เนื้อเรื่องดี แต่รูปแบบไม่เอาไหน


准备应付一切意外的事。
Zhǔn bèi yìng fù yī qiè yì wài de shì.
เตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างคาดคิดไม่ถึง


我们渐渐得到经验。
Wǒ men jiàn jiàn dé dào jīng yàn.
เราค่อยๆได้รับประสบการณ์ไปเรื่อยๆ
渐渐 
Jiàn jiàn  
ค่อยๆ 


 过了一会,天渐渐放晴了,雨也停了。
Guò le yī huǐ, tiān jiàn jiàn fàng qíng le, yǔ yě tíng le.
หลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง ท้องฟ้าก็ค่อยๆปลอดโปร่งและฝนก็หยุดลง


渐渐地,他晓得了它的重要性。
Jiàn jiàn de, tā xiǎo dé le tā de zhòng yào xìng.
เขาตระหนักถึงความสำคัญของมันทีละน้อย


星星渐渐地从天空中消失了。
Xīng xīng jiàn jiàn de cóng tiān kōng zhōng xiāo shī le.
ดวงดาวค่อยๆจางหายไปจากท้องฟ้า


他渐渐发胖了。
Tā jiàn jiàn fā pàng le.
เขาค่อย ๆ อ้วนขึ้น他渐渐变老了。
Tā jiàn jiàn biàn lǎo le.
เขาค่อยๆแก่ลง


她脸上渐渐现出了笑容。
Tā liǎn shàng jiàn jiàn xiàn chū le xiào róng.
รอยยิ้มเริ่มปรากฏบนใบหน้าของเธอทีละน้อย


提出初步意见。
Tí chū chū bù yì jiàn.
เสนอข้อคิดเห็นในขั้นแรก


这些问题已经得到初步解决了。
Zhè xiē wèn tí yǐ jīng dé dào chū bù jiě jué le.
ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขในขั้นต้น


我们能够学会我们原来不懂的东西。
Wǒ men néng gòu xué huì wǒ men yuán lái bu dǒng de dōng xī.
พวกเราสามารถเรียนรู้สิ่งที่เริ่มแรกเดิมทีพวกเราไม่เข้าใจ


这事不需要费什么力气。
Zhè shì bù xū yào fèi shén me lì qì.
เรื่องนี้ไม่ต้องเปลืองแรงอะไรมากนัก


她仿佛有使不完的劲。
Tā fǎng fú yǒu shǐ bu wán de jìn.
เธอดูเหมือนจะมีแรงที่ใช้ไม่มีวันเหือดแห้ง


那是一个不重要的决定。
Nà shì yī gè bù zhòng yào de jué dìng.
นั่นเป็นการตัดสินใจที่ไม่สำคัญ


你不知道,那就不重要了。
Nǐ bù zhī dào, nà jiù bù zhòng yào le.
ถ้าคุณไม่รู้งั้นก็ไม่สำคัญแล้ว


我们认为这件事情不重要。
Wǒ men rèn wéi zhè jiàn shì qíng bù zhòng yào.
เราคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีความสำคัญ


红红的脸、大大的眼睛真可爱。
Hóng hóng de liǎn, dà dà de yǎn jīng zhēn kě  ài.
หน้าที่แดงแดง ตาที่โตโตช่างน่ารักจัง


房子里暖暖和和的。
Nuǎn nuǎn huo huo de.
ภายในบ้านอบอุ่นเหลือเกิน


孩子们在暖暖和和的房子里做功课。
Hái zi men zài nuǎn nuǎn huo huo  de fáng zi lǐ zuò gōng kè.
พวกเด็กๆ ทำการบ้านอยู่ภายในบ้านที่แสนจะอบอุ่น

 💕💕💕💕💕

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节