ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน 

💁💁💁


他坚忍自己无罪。
Tā jiānrěn zìjǐ wú zuì.
เขายืนกรานว่าตัวเองไม่มีความผิด

坚忍 
Jiānrěn 
ยืนหยัด ;
ยืนกราน ;
ยืนหยัดอย่างไม่ท้อถอย


你对你所说的话能提出任何证据吗?
Nǐ duì nǐ suǒ shuō dehuà néng tíchū rènhé zhèngjù ma?
คุณสามารถยื่นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อยืนยันสิ่งที่คุณพูดได้ไหม


请勿把头伸出窗外。
Qǐng wù bǎtóu shēn chū chuāngwài.
กรุณาอย่ายื่นศีรษะออกนอกหน้าต่าง


没有人向他伸出友谊之手。
Méiyǒu rén xiàng tā shēn chū yǒuyì zhī shǒu.
ไม่มีใครยื่นมือแห่งมิตรภาพให้เขา


他们这么一搞,是我的工作乱了套了。
Tāmen zhème yī gǎo, shì wǒ de gōngzuò luànle tàole.
พวกเขาทำเช่นนี้ ก็เลยทำให้งานของฉันยุ่งนัวเนียไปหมด


纠缠不清的事情。
Jiūchán bù qīng de shìqíng.
เรื่องที่ยุ่งอีนุงตุงนัง


这是你们内部的事情,我们不便干预。
Zhè shì nǐmen nèibù de shìqíng, wǒmen bùbiàn gānyù.
นั่นเป็นเรื่องภายในของพวกคุณ พวกเราคงจะยุ่งด้วยไม่ได้

干预 
Gānyù 
ก้าวก่าย
แทรกแซง ;
สอดแทรก
เข้าไปยุ่งวุ่นวาย


干涉别人的私事。
Gānshè biérén de sīshì.
เข้าไปยุ่งกับเรื่อส่วนตัวของคนอื่น

干涉 
Gānshè 
ก้าวก่าย
แทรกแซง
สอดแทรก ; 
เข้าไปยุ่งวุ่นวาย


因他常来干涉,我叫他少管闲事。
Yīn tā cháng lái gānshè, wǒ jiào tā shào guǎn xiánshì.
เพราะเขาเข้ามายุ่งบ่อยๆ ฉันเลยบอกให้เขายุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยๆหน่อย


别人一干涉,麻烦就来了。
Biérén yī gānshè, máfan jiù láile.
เมื่อมีคนอื่นเข้ามายุ่ง เรื่องยุ่งยากก็จะเกิดขึ้น


这要花费大量的钱。
Zhè yào huāfèi dàliàng de qián.
จะต้องใช้จ่ายเงินไปมากมายทีเดียว


他因为你而遭受重大损失。
Tā yīnwèi nǐ ér zāoshòu zhòngdà sǔnshī.
เขาได้รับความเสียหายอย่างหนักก็เพราะคุณ


翻开旧桌子发现密密麻麻全是蚂蚁。
Fān kāi jiù zhuō zǐ fāxiàn mìmimámá quán shì mǎyǐ.
เมื่อพลิกโต๊ะเก่าก็พบฝูงมดไต่กันยั้วเยี้ยไปหมด


夏去秋来,凉风阵阵。
Xià qù qiū lái, liáng fēng zhèn zhèn.
ฤดูร้อนกำลังผ่านไปและฤดูใบไม้ร่วงกำลังมาสายลมกำลังพัดโชย


这里凉爽,咱们坐下歇会儿。
Zhèlǐ liángshuǎng, zánmen zuò xià xiē huìr.
ที่นี่เย็นสบาย เรามานั่งพักกันสักพัก


感到手足发冷。
Gǎndào shǒuzú fā lěng.
รู้สึกมือเท้าเย็นเฉียบ


冷冷地盯着他。
Lěng lěng de dīngzhe tā.
มองเขาอย่างเย็นชา


他对她冷冰冰的。
Tā duì tā lěngbīngbīng de.
เขาเย็นชากับเธอ


冷冰冰的脸色。
Lěngbīngbīng de liǎnsè.
สีหน้าเย็นชา


这老头真是个冷冰冰的人,我从来没见他笑过。
Zhè lǎotóu zhēnshì gè lěngbīngbīng de rén, wǒ cónglái méi jiàn tā xiàoguò.
ชายชราผู้นี้เป็นคนเย็นชาจริงๆฉันไม่เคยเห็นเขาหัวเราะเลย


许多人喜欢他那种冷冰冰的幽默。
Xǔduō rén xǐhuān tā nà zhǒng lěngbīngbīng de yōumò.
หลายคนชอบอารมณ์ขันอันเย็นชาของเขา

💓💓💓


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节