ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

👇👇👇

他们俩的意见很接近。
Tāmen liǎ de yìjiàn hěn jiējìn.
ความคิดเห็นของเขาทั้งสองใกล้เคียงกันมาก


我知道多少就说多少。
Wǒ zhīdào duōshǎo jiù shuō duōshǎo.
ฉันรู้แค่ไหนก็บอกแค่นั้น


他还不过是个孩子。
Tā hái bùguò shìgè háizi.
เขาก็แค่เป็นเด็กเท่านั้น


他工作没有做好,心里很懊恼。
Tā gōngzuò méiyǒu zuò hǎo, xīnlǐ hěn àonǎo.
เขาทำงานได้ไม่ดี ดังนั้นจึงรู้สึกโมโหมาก
懊恼 
Ào nǎo 
โมโห 
จิตใจหงุดหงิด


他不讲究衣着。
Tā bù jiǎngjiù yīzhuó .
เขาไม่ค่อยแคร์การแต่งกาย


他跟不跟我们一道去我们毫不在意。
Tā gēn bù gēn wǒmen yīdào qù wǒmen háo bù zàiyì.
เขาจะไปหรือไม่ไปกับเรา พวกเราก็ไม่ได้สนใจแม้แต่น้อย
毫不在意 
Háo bù zàiyì 
ไม่สนใจแม้แต่น้อย 
ไม่แคร์แม้แต่น้อย大家看谁合适就选谁。
Dàjiā kàn shéi héshì jiù xuǎn shéi.
พวกเราเห็นว่าใครเหมาะสมก็เลือกคนนั้น这些货品要分批运送。
Zhèxiē huòpǐn yào fēn pī yùnsòng.
สินค้าเหล่านี้จะแบ่งส่งเป็นงวดๆ他话也不答,头不回,只顾低头干他的事。
Tā huà yě bù dá, tóu bù huí, zhǐgù dītóu gàn tā de shì.
เขาไม่ตอบและไม่ยอมหันหน้ามา เอาแต่ก้มหน้าง่วนอยู่กับงานของเขา他脸上现出迷茫的神情。
Tā liǎn shàng xiàn chū mímáng de shénqíng.
ใบหน้าของเขาปรากฏสีหน้าที่งงงวย


他绷着脸,半天一句话也不说。
Tā běngzhe liǎn, bàntiān yījù huà yě bù shuō.
เขาหน้าบูดหน้าบึ้งไม่ยอมพูดอะไรตั้งนาน
 
Běng 
หน้าบึ้ง 
หน้าบูดเบี้ยว 
หน้างอ


 不论我怎么向她求情,她都不肯言归于好。
Bùlùn wǒ zěnme xiàng tā qiúqíng, tā dōu bù kěn yánguīyúhǎo.
 ไม่ว่าฉันจะง้อเธออย่างไรก็ตาม แต่เธอก็ไม่ยอมจะคืนดีด้วย
不论 
Bù lùn 
ไม่ว่า 

言归于好 
Yán guī yú hǎo 
คืนดีกัน(เหมือนเดิม) 他觉得受了委屈,就赌气走了。
Tā juédé shòule wěiqu, jiù dǔqì zǒule.
เธอรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็เลยเกิดงอนเดินออกไป他们两个人素来有些别别扭扭的,说不到一块儿。
Tāmen liǎng gèrén sùlái yǒuxiē bié bièniu niǔ de, shuō bu dào yīkuàir.
บุคคลทั้งสองมักจะมีความคิดเห็นขัดกันอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว  จึงไม่มีทางที่จะไปด้วยกันได้
素来 
Sù lái 
ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไร 
มานานแล้ว

别别扭扭
Biè biè niǔ niǔ  
ความคิดเห็นเข้ากันไม่ได้  
เล่นแง่กัน


💖💖💖

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节