ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

👇👇👇

我费了很大的口舌,才说服他躺下来休息。
Wǒ fèi le hěn dà de kǒu shé, cái shuō fú tā tǎng xià lái xiū xi.
ฉันต้องใช้คารมพูดอยู่นานพอสมควร จึงสามารถกล่อมให้เขานอนพักได้他口才好,说起故事来有声有色,能够吸引听众。
Tā kǒu cái hǎo, shuō qǐ gù shì lái yǒu shēng yǒu sè, néng gòu xī yǐn tīng zhòng.
คารมเขาดี เล่านิทานได้สนุกสนาน สามารถดึงอารมณ์ผู้ฟังได้ดีทีเดียว


往事又浮现在眼前。
Wǎng shì yòu fú xiàn zài yǎn qián.
เรื่องในอดีตได้โผล่ขึ้นในความทรงจำอีก
浮现 
Fú xiàn  
(เรื่องในอดีต)โผล่ขึ้นในความทรงจำ 
ปรากฏขึ้นในความทรงจำ)听他语音,好像是另外有打算。
Tīng tā yǔ yīn, hǎo xiàng shì lìng wài yǒu dǎ suàn.
ฟังน้ำเสียงเขาแล้ว รู้สึกเหมือนเขาคิดวางแผนอย่างอื่นอย่างแน่นอน他家就住在附近,几分钟就可以走到。
Tā jiā jiù zhù zài fù jìn, jǐ fēn zhōng jiù kě yǐ zǒu dào.
บ้านของเขาก็อยู่แถวๆนี้เอง เดินไปไม่กี่นาทีก็ถึง听他的口气,好像对这件事感到为难。
Tīng tā de kǒu qì, hǎo xiàng duì zhè jiàn shì gǎn dào wéi nán.
ฟังน้ำเสียงเขาแล้ว รู้สึกว่าจะมีความลำบากใจต่อเรื่องนี้他话语不多,可是句句中听。
Tā huà yǔ bù duō, kě shì jù jù zhòng tīng.
เขาพูดไม่ค่อยมาก แต่ทุกคำน่าฟังทั้งนั้น这边的事由你负责。
Zhè biān de shìyóu nǐ fùzé.
งานทางด้านนี้ให้คุณรับผิดชอบไป
负责 
Fù zé
รับภาระหน้าที่ รับผิดชอบ他对工作很负责。
Tā duì gōngzuò hěn fùzé.
เขามีความรับผิดชอบต่องานมาก


我们不是傻瓜,会相信这种鬼话。
Wǒ men bù shì shǎ guā, huì xiāng xìn zhè zhǒng guǐ huà.
พวกเราไม่ใช่คนโง่ๆ ที่จะไปเชื่อเรื่องไร้สาระอย่างนั้น

详细地记载事情的经过。
Xiáng xì de jì zǎi shì qíng de jīng guò.
จดความเป็นไปของเรื่องราวอย่างละเอียด

他是一个敢做敢为的人。
Tā shì yīgè gǎn zuò gǎn wéi de rén.
เขาเป็นคนจริง (เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย)
*敢做敢为 
Gǎn zuò gǎn wéi 
กล้าทำ ;
กล้าเสี่ยง; 
กล้าได้กล้าเสีย
果然不出所料。
Guǒ rán bù chū suǒ liào.
เป็นไปตามคามหมายจริงๆ
他决不是傻瓜。
Tā jué bù shì shǎ guā.
เขาไม่ใช่คนโง่เด็ดขาด大家聚在一起商量商量。
Dà jiā jù zài yī qǐ shāng liang shāng liang.
พวกเราได้จับกลุ่มปรึกษาหารือกัน
如果冒昧之处,请原谅!
Rú guǒ mào mèi zhī chù, qǐng yuán liàng!
ถ้ามีการล่วงเกินก็ได้โปรดให้อภัยด้วย ถ้ามีการจาบจ้วงก็ได้โปรดให้อภัยด้วย

*冒昧 
Mào mèi 
(พูดหรือการกระทำ) ละลาบละล้วง 
ล่วงละเมิด


🌸🌸🌸

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节